Cena Bibliotéky 2017 pre Máriu Ferenčuhovú

 

Na slávnostnom otvorení veľtrhu Bibliotéka v bratislavskej Inchebe si Cenu Bibliotéky prevzala poetka Mária Ferenčuhová. Ocenenie jej udelila odborná porota v zložení Miroslava Vallová, Ivana Taranenková, Veronika Šikulová a predseda Dušan Dušek za jej zbierku Imunita (Skalná ruža, 2016).

"Zbierka Imunita priniesla do kontextu slovenskej poézie niečo naozaj nové. Ide o výraznú poetickú zbierku a mimoriadny umelecký počin, ktorý znamenal posun aj v osobnom raste autorky,“ povedala riaditeľka Literárneho informačného centra Miroslava Vallová. Dušan Dušek o poézii Márie Ferenčuhovej napísal: „Básne plné emotívnej naliehavosti, básne, ktoré sa nás dotýkajú zvnútra, básne bolestnej intimity, básne s presným filmovým videním sveta, básne prijímania a státia na okraji, básne s nádejou pokračovania... všetkého dobrého aj zlého.“

Cena Bibliotéky sa udeľuje od roku 2007 za najlepšie slovenské knižné dielo (próza, poézia a tvorba pre deti a mládež) od ženskej autorky vydané v predošlom roku. Cena je honorovaná sumou 1000 EUR od spoločnosti Incheba a tento rok porota vyberala z celkového počtu 191 titulov.

Do finálovej desiatky sa dostali:

ÁBELOVÁ, Mirka: Básničky pre domáce paničky. Artforum 2016.

BREŽNÁ, Irena: Vlčice zo Sernovodska. Absynt 2016.

CIGÁNOVÁ, Zuzana: Aksál. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016.

FERENČUHOVÁ, Mária: Imunita. Skalná ruža, 2016.

FULMEKOVÁ, Denisa, Konvália. Slovart, 2016.

FUTOVÁ, Gabriela: O Bezvláske. Aby sa všetky deti usmievali. Dobrý anjel 2016.

GIBOVÁ, Ivana: Barbora, boch & katarzia. Marenčin PT, 2016

HLUŠÍKOVÁ, Marta: Mlynčeky tety Hrozienky. CPress v Albatros Media 2016.

KARDOŠOVÁ, Barbora: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad, Slovart 2016.

SABUCHOVÁ, Alena: Zadné izby. Amma, 2016.

 

 

Mária Ferenčuhová (1975) vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ako aj Sciences du Langage na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paríži. Prózu, poéziu a umelecké preklady publikuje nielen knižne, ale aj vo viacerých literárnych periodikách, jej verše boli preložené do angličtiny. Na FTF VŠMU prednáša dejiny a teóriu dokumentárneho filmu a publikuje odborné texty z tejto oblasti, viaceré vyšli aj knižne.

Ako poetka debutovala básnickou zbierkou Skryté titulky (2003), nasledovali zbierky Princíp neistoty (2008) a Ohrozený druh (2012). Vo svojej štvrtej – ocenenej zbierke Imunita (2016) rozvíja znepokojivú diagnostiku neuralgických bodov súčasnosti, formovanú už v predchádzajúcich zbierkach. V jej ťažiskovej tematickej línii sa vyjadruje k spoločensky tabuizovanej skúsenosti so závažným smrteľným ochorením a zároveň sa vyrovnáva s týmto faktom. Poézia Márie Ferenčuhovej demaskuje spoločensky závažné témy, pričom sa vyznačuje umeleckou pôsobivosťou, významovou konzistentnosťou výrazu, celkovou silou svojej výpovede. Pre tvorivú metódu autorky je charakteristická sústredenosť na detaily, fragmenty, mikropríbehy pozorovaného okolitého sveta.

Prekladá z francúzštiny (P. Virilio, A. Nothomb a i.). Žije v Bratislave.