Na tohtoročnej Bibliotéke boli vyhlásené aj výsledky Ceny Fantázie o najlepšiu poviedku z  oblasti fantastiky. V  minulej Knižnej revue sme informovali iba o  víťazovi. Tu chceme zrekapitulovať kompletné výsledky. Prvé miesto: Martin Hatala a  poviedka Prianie jazera, druhé Marja Holecyová a Kalkulačka smrti, tretie Ján Stopjak a Biela tma, spoločne na štvrtom mieste skončila Katarína Pivarčiová: Slovenský Stalingrad a Janka Javorka: CC 2.0. Cenu poroty získala Katarína Pivarčiová: Slovenský Stalingrad. Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku patrí Ružene Srnkovej: Monochromázia. Cenu Bibliotéky si odniesla Eva Lalkovičová: Pavúčie chodníčky, Cenu Béla Ján Iša: Medzi regálmi a Cenu OZ Fantázia pre najlepšiu fantasy poviedku Zuzana Javorová: Krajina dlhých tieňov.