Cena Jána HOLLÉHO 2008

Cena Jána Hollého 2008 za preklad umeleckej prózy

Ján Štrasser za preklad diela Vasilij Aksionov Moskva-kva-kva (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT)

Cena Jána Hollého 2008 za preklad poézie

Milan Richter za preklad diela Chalíl Džibrán: Prorok a umenie pokoja (SPN – Mladé letá)

Prémie za knižnú tvorbu za rok 2008

Milan Žitný za preklad diela Franz Kafka: Listy Milene (Kalligram)

Ján Zambor, Valerij Kupka, Miroslav Válek a Ivana Kupková za preklad diela Gennadij Ajgi: Obdarená zima (F.R.&G.)

Beata Panáková za preklad diela Dai Sijie: V noci, keď nevyšiel mesiac (Vydavateľstvo Slovart)

Gabriela Magová za preklad diela György Dragomán: Biely kráľ (Kalligram)

Eva Palkovičová za preklad diela Juan Ignacio Siles del Valle: Posledné dni Che Guevaru (Ikar)

Alojz Keníž za preklad diela Richard Bachman (Stephen King): Drobec (Ikar)

Čestné uznania LF za preklad diela

Ivana Dobrakovová za preklad diela Emmanuel Carrère: Ruský román (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT)

Anna Doležalová in memoriam za preklad diela: Li Šun-ta stavia dom (Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT)