Cena Jána Hollého za rok 2012

Cena Jána Hollého 2012 za preklad umeleckej prózy

Ján Štrasser za preklad diela Ľudmila Ulická: Zelený stan (Vydavateľstvo  Slovart)

 Vydavateľstvo Slovart zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

 

Cena Jána Hollého 2012 za preklad poézie:       

 Ján Kvapil za preklad diela Andrej Belyj: Slnečné jasličky (Drewo a Srd).

 Vydavateľstvo Drewo a srd zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný

 edičný čin.

 

 

 Prémie Ceny Jána Hollého za rok 2012  

 

Magda Takáčová za preklad diela György Spiró: Jarná výstava  (Kalligram)

Jana Kantorová-Báliková za preklad diela William Butler Yeats: Večné volanie (Ikar)

Stanislav Vallo za preklad diela Umberto Eco: Pražský cintorín (Vydavateľstvo Slovart)

Karol Chmel za preklad diela Vladimir Pištalo: Tesla, portrét medzi maskami (Kalligram)

Vladislav Gális za preklad diela Eowyn Iveyová: Dcéra snehu (Fortuna Libri)

Ján Vilikovský za preklad diela Philip Roth: Nemezis  (Vydavateľstvo Slovart)