Ceny Literárneho fondu za rok 2005

Cenu Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu v roku 2005 odovzdali v Klube slovenských spisovateľov 20. júna Milanovi Rúfusovi za básnickú zbierku Báseň a čas (Slovenský spisovateľ). Prémie získali Dušan Mitana za román Zjavenie (Koloman Kertész Bagala – L.C.A.), Jozef Leikert za básnickú zbierku Pominuteľnosť (Luna), Jaroslav Rezník za Rozprávky o Mladuškovi (Ikar), Pavol Palkovič za literárnovedné dielo Sprítomňovanie klasiky (UCM Trnava), Ján Čomaj za knihu Tisíc a jedna žena sochára Bartfaya (Perfekt) a Stanislav Štepka za Hru o láske (RND).

Cenu Ivana Kraska za debut roka 2005 získal Radoslav Tomáš za zbierku básní Chlapec (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), prémie si prevzali Katarína PAtková za básnickú zbierku Nahé krídla (Limerick) a Marcela Veselková za básnickú zbierku Najzvláštnejšie je neľúbiť ťa (Slovenský spisovateľ).

Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku získala Anikó N. Tóthová za prózu Fényszilánkok – Ívery svetla (Kalligram), prémie László Barak za básnickú zbierku Retúr a pokolba – Návrat do pekla (Kalligram), Zsuzsanna Kozsárová za prózu Harminchárom apokrif – Tridsaťtri apokryfov (NAP) a Zoltán Németh  za básnickú zbierku  A haláljáték leküzdhetetlen vágya – Nezdolateľná túžba hry so smrťou (Kalligram).

Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku si prevzal Vasiľ Dacej za román Ja tut vypadkovo... – Som tu náhodne... (Dafons), prémie získali Štefan Hostiňák za prózu Viddezerkalennia – Zrkadlenie (Nitech) a Jozef Zbihlej za básnickú zbierku Perechresnyj dopyt – Krížový výsluch (Cuper).

Cenu Alesandra Pavloviča za pôvodné dielo v rusínskom jazyku si prevzali Vasiľ Choma a Mária Chomová za dielo Obrodžinja Rusiniv – Obrodenie Rusínov (Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska)a prémiu Alena Blichová  za preklad výberu z básnickej tvorby Milana Rúfusa Modlitbičky.