V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave sa 7. decembra uskutočnilo slávnostné odovzdávanie výročných cien Slovenských pohľadov za rok 2012. Laureátmi sú: Ján Tazberík za poéziu, Miroslava Svobodová za prózu, Jaroslav Kalný za publicistiku, Mária Bátorová za literárnu kritiku a históriu, Otakar Kořínek za preklad; cenu predsedu Matice slovenskej získal Jaroslav Rezník. Sponzormi cien boli Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Neografia, a. s., primátor Mesta Bratislava a primátor Mesta Martin.