Česká poézia prichádza do Banskej Štiavnice

14. ročník festivalu poézie Cap à l´Est nesie podtitul Návrat do Prahy. V dňoch 17. - 20. augusta 2016 v Banskej Štiavnici vzdáme poctu českým umelcom – hudobníkom, básnikom, fotografom, či filmárom.

Privítame básnika, prekladateľa a organizátora autorských čítaní Petra Borkovca, ale aj Petra Halmaya a laureáta Ceny Jiřího Ortena Jonáša Hájeka. Samozrejme, na frankofónnom festivale nebudú chýbať francúzski básnici - tentoraz Marie Huot a Guy Goffette, editor vydavateľstva Gallimard. Čítať a diskutovať budú aj slovenskí autori Erich J. Groch, Rudolf Jurolek, Dana Podracká, Anna Ondrejková, Ján Švantner, Rút Lichnerová, Marek Vadas, alebo Eva Tomkuliaková.

Cap à l´Est nie je iba o poézii. Lucia Šoralová ponúkne so svojou kapelou La Alma šansónový koncert, na ktorom odznejú piesne z jej vlastnej tvorby i z autorskej dielne Michala Horáčka. V kostole Sv. Kataríny zahrá zoskupenie Quasars Ensemble, ktoré konfrontuje najnovšie súčasné diela s piliermi klasickej hudobnej histórie.

Návštevníci zažijú inscenované čítanie z diel Paula Claudela: Výmenu herci odohrajú na Starom zámku a Päť veľkých ód v kostole Sv. Kataríny. Súčasťou programu je aj pásmo Pocta Jánovi Švantnerovi, básnikovi a jednému z najplodnejších prekladateľov z francúzštiny od Boileau cez Valéryho, St-Exupéryho či Mallarmého až po Yvesa Bennefoya.

Festival sa už tradične venuje aj diskusiám na aktuálne témy. V programe nazvanom Banalita zla sa o návrate extrémistických tendencií do nášho života budú v sobotu okrem iných rozprávať aj filozof Miroslav Marcelli a historik Ivan Kamenec.

Festival Capalest vznikol z iniciatívy francúzskej spoločnosti divadla, poézie a hudby L’ Athanor a Asociácie Cap à l´Est, Cesta na východ. Tento ročník je organizovaný občianskym združením Capalest, finančne podporovaný Ministerstvom kultúry SR, mestom Banská Štiavnica a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoluorganizátorom festivalu je Literárne informačné centrum.

Foto: https://www.ephoto.sk/fotogaleria/fotografie/597090/banska-stiavnica/?s=photos