Celonárodné oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda a pamätného Dňa zahraničných Slovákov sa uskutočnia v Bratislave-Devíne a v Bratislave-Petržalke v stredu, 5. júla 2006.

Zároveň bude v Komárne Ekumenická bohoslužba a akadémia.

 

 

               PROGRAM

 

I. Program osláv v Bratislave – Devíne a Bratislave – Petržalke:

09.30 h    – slávnostná svätá omša (v priamom prenose Slovenského rozhlasu)
                   Kostol Povýšenia sv. Kríža Bratislava-Devín
                   Celebruje Mons. Štefan Vrablec, predseda Cyrilo-metodskej spoločnosti
                   Koncelebrujú Mons. Ján Formánek, dekan mesta Bratislava a kňazi dekanátu
                   Účinkuje Chrámový zbor sv. Ondreja z Vysokej pri Morave

11.00 h    – slávnostné stretnutie pri základnom kameni 
                  
Pamätníka slovenského vysťahovalectva
                   v Sade Janka Kráľa v Bratislave-Petržalke
                   Účinkuje Folklórny súbor Šafárik z Nového Sadu, Srbsko

15.00 h    – slávnostné otvorenie osláv štátneho sviatku a pamätného dňa 
                   v priestoroch parkoviska pod Hradom Devín
                 – štátna hymna Slovenskej republiky
                 – uvítanie účastníkov osláv starostom mestskej časti Bratislava-Devín
                 – slávnostné príhovory 
                 – slávnostný umelecký program
                    Účinkujú Komorný zbor Konzervatória v Bratislave a Folklórny súbor Šafárik z Nového Sadu, Srbsko

18.00 h    – Gladiátor, koncert hudobnej skupiny 
                   (hudobná produkcia Arteliér, obchodná a umelecká agentúra)

           

Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Organizátormi osláv sú: Národné osvetové centrum, Matica slovenská, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Cyrilo-metodská spoločnosť, Spoločnosť svätého Gorazda, Literárne informačné centrum, Mestská časť Bratislava – Devín.

 

 

II.  Ekumenická bohoslužba a akadémia v Komárne sa bude konať 5. júla 2006 o 9.00 hod. v Rímskokatolíckom Kostole sv. Ondreja a pri cyrilo-metodskom súsoší v Komárne

  9.00 hod. - Rímsko-katolícky Kostol sv. Ondreja – bohoslužba slova
10.00 hod. - Dom Matice slovenskej – slávnostná akadémia

Hostia: Matica slovenská v Juhoslávii – Srbsko
           Slovenská evanjelická cirkev a.v. v Srbsku
           Mesto Báčska Palanka – Srbsko
           Spevácky súbor Svätojánsky prameň z Liptovského Jána
           Združenie austrálskych Slovákov
           Centrum kultúry a dedičstva kanadských Slovákov

Organizátormi osláv v Komárne sú: Matica slovenská, Rímskokatolícka cirkev v Komárne, Evanjelická cirkev a.v. v Komárne, Bratská jednota baptistov v Komárne, Pravoslávna cirkev v Komárne, Reformovaná cirkev v Komárne.

(LIC)