HRY bez hraníc

Staromestská knižnica štartuje vo februári nový projekt s názvom HRY bez hraníc, ktorý je určený pre rodiny s deťmi slovenskej a ukrajinskej národnosti. 

 

Cieľom herných popoludní je prepojiť slovenskú a ukrajinskú ko munitu, ponúknuť bezpečný priestor s možnosťou bližšie sa spoznať, nadviazať nové priateľstvá a vytvoriť atmosféru spolupatričnosti. Hranie spoločenských hier podporuje rozvoj komunikačných a jazykových zručností, vedie k tímovej práci a pomáha búrať (nielen) jazykové bariéry. K dispozícii je bohatá ponuka obľúbených rodinných hier aj noviniek na trhu.

Herné popoludnia, pod vedením skúsených lektorov, sa budú konať v Staromestskej knižnici na Blumentálskej 10/a 1 x mesačne – prvé sa uskutoční počas jarných prázdnin 23. februára od 15.00 do 18.00, tie ďalšie 23. marca, 20. apríla a 25. mája.

Pokiaľ bude projekt úspešný, knižnica má ambíciu v ňom pokračovať celoročne.

Rodiny a ostatní fanúšikovia moderných spoločenských hier sa nemusia viazať len na termíny plánovaných herných popoludní, môžu si prísť zahrať kedykoľvek v čase otváracích hodín knižnice. 

Projektom HRY bez hraníc nadväzuje Staromestská knižnica na pomoc ukrajinským utečencom, ktorú zahájila krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine. V marci 2022, ako jedna z prvých inštitúcií v Bratislave, rozbehla kurzy slovenčiny, konverzácie, zážitkové čítania a workshopy pre ukrajinské deti. Knižnica reagovala aj na potrebu rozšíriť svoju ponuku kníh o tituly v ukrajinskom jazyku – knižničný fond rozšírila o takmer 400 kníh v ukrajinčine. Ukrajinskí odídenci sa môžu naďalej bezplatne zaregistrovať do Staromestskej knižnice.

Partnerom projektu HRY bez hraníc je iHRYsko, projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Televízie Markíza.