Črepiny z oblohy

Zuzka Minichová-Stožická (1982) debutovala na prelome tisícročí na stránkach časopisu Fantázia. Odvtedy získala viacero finálových umiestnení v prestížnych súťažiach žánra literárnej fantastiky – Cena Gustáva Reussa, Cena Karla Čapka, Ikaros, Cena Fantázie. Ako členka literárneho tria Triéder sa s Viliamom Búrom a Antonom Stiffelom stala spoluautorkou antológie Mozaika rôznobežných ciest (2001). Vyštudovala zoológiu a momentálne pracuje na Neuroimunologickom ústave SAV. Biologické témy si požičiava aj do svojich próz. V Minichovej textoch – akokoľvek to bude znieť otrepane – slová nie sú transparentom pre osvetu a vedecký pokrok, ani náplňou vedeckého manuálu, ide v nich predovšetkým o živého tvora (nie, nemusí to byť človek) s jeho radosťami i smútkami. Ponúkaná zbierka je prierezom novšej tvorby autorky a obsahuje desať poviedok.