Vlani v decembri boli zverejnené výsledky najnovšieho výskumu OECD PISA. Zo 65 krajín sa Slovensko v hodnotení čitateľskej gramotnosti detí umiestnilo v poslednej tretine. Čitateľská gramotnosť je, veľmi zjednodušene povedané, schopnosť čítať s porozumením. A kto čítanému nerozumie, nemôže čítať rád, a teda nečíta. S čítaním nastupujúcich generácií je to zlé, teraz aj v blízkej budúcnosti – kto nečíta teraz, zriedkavo začne v zrelšom veku. Tušili sme to, vedeli sme to. No exaktné potvrdenie dáva podnet na pokus o riešenie problému. Na Slovensku sa organizujú Týždne hlasného čítania, Noc s Andersenom aj čitateľská súťaž Čítame s Osmijankom. Celkom neďaleko vo Viedni sa v novembri konalo 125 podujatí v rámci trojtýždňového Lesofantenfestu, slávnosti čítania pre deti. V Čechách je hnutie Čteme dětem. Iniciatíva talianskych pediatrov(sic!) Zrodení pre čítanie presadzuje hlasné čítanie už pre novorodencov. Vo Veľkej Británii dostávajú rodičia pri narodení dieťaťa poukážky na nákup detských kníh. V americkom Marylande beží iniciatíva Take 15 for the family, ktorá tiež odporúča rodičom spoločné čítanie s deťmi. Veci sa teda hýbu, je za nimi množstvo práce, jedna myšlienka iskrivejšia ako druhá. Prečo tá skvelá mravčia práca nestačí? Čo s tým? Možno je potrebná synergia, širší koncepčný oblúk, viac hráčov. Uvidíme. Literárne informačné centrum v spolupráci s vydavateľmi detskej literatúry, so základnými školami, umeleckými školami a ďalšími subjektmi pripravuje na tohtoročnú Bibliotéku sériu podujatí, čítačiek, workshopov v duchu sloganu Daniela Heviera Deti sú naše knihy. V programe bude aj seminár o koncepcii spoločného postupu v otázkach čítania detí a mládeže. Nechcete sa pridať?