Celý život, od narodenia až do smrti, komunikujeme, snažíme sa s druhými ľuďmi nadviazať kontakt, dohovoriť sa. Napriek tomu, že je to také dôležité, nikde sa to neučí. Petr a Kamila Kopsovci sa tým však zaoberajú už celé roky.

Vytvorili metódu Životných máp, prostredníctvom ktorej pomáhajú predovšetkým deťom s ADHD, ale aj dospelým ľuďom, partnerom i manželom lepšie komunikovať, a tým vyriešiť mnohé psychické problémy. U nás už nie sú úplne neznámi. V našich končinách sa zviditeľnili dvoma knihami. Úvodný titul Tiger robí uáá uáá… prináša predovšetkým pochopenie detského vnímania, následne na ňu nadväzuje druhá Ako sa krotí tiger, ktorá obsahuje konkrétne postupy, ako si lepšie porozumieť v rámci rodiny. Kopsovci napísali aj tretiu knihu, do slovenčiny zatiaľ nepreloženú, a volá sa Tygří kniha, ktorá má slúžiť ako pomôcka pre pedagógov aj žiakov. Do bratislavského kníhkupectva Martinus na Obchodnej zavítali so svojou štvrtou publikáciou Ako sa dohovoriť s tigrom. Tak ako tie predtým, aj túto vydalo Nakladateľstvo Edika v spoločnosti Albatros Media.

Podrobnejšie sa v nej venujú štyrom komunikačným typom – sluchovému, pocitovému, rozumovému a obrazovému. Prostredníctvom ich návodov dokážeme určiť konkrétny typ dieťaťa a lepšie mu porozumieť. Vyriešiť rôzne traumy a nedorozumenia, a pritom to vôbec nie je náročné. Ako povedal moderátor podujatia Dado Nagy po prečítaní tejto knižky, „komunikovať s ľuďmi je čarovne jednoduché“. Všetky knihy Kopsovcov vychádzajú z ich dlhoročnej praxe. V rámci nej sledovali, čo je pre každé dieťa najdôležitejšie a zistili, že je to túžba po prijatí. Pocitový komunikačný typ nadobudne tento pocit prijatia a bezpečia pohladením, objatím, ten rozumový zase zberom faktov a informácií.

Na prezentáciu knihy zavítal i Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý považuje túto metódu za dôležitú pre deti na základných školách, pretože si myslí, že by im mohla pomôcť učiť sa. Plavčan sa domnieva, že ak sa učiteľ metódu naučí, jeho žiaci dosiahnu lepšie výsledky. Dúfa, že sa stane súčasťou pripravovanej reformy a určite ho predloží expertom, ktorí pracujú na Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania s názvom Učiace sa Slovensko.

-bb-