Diskusia Trojica: Andrzej Sławomir Jagodziński – Ján Púček

Duo Jagodziński-Púček sa tentoraz o svoje autorsko-prekladateľské myšlienky podelí so svojimi priaznivcami v živej diskusii v Art Cafe Banská Štiavnica, 12.4.2024 o 18:00. Podujatie moderuje Dado Nagy. Veríme, že tým, ktorí sa na nej nebudú môcť zúčastniť prinesieme jeho záznam na zvyčajných kanáloch SLC.

Prvý jarný deň a s ním ešte zľahka roztrasené teplo si v banskoštiavnickom Rubigalle a jeho inšpiratívnom okolí užije Andrzej Jagodziński. Vďaka nemu sa kniha Jána Púčeka Karpaty! Dočká svojej poľskej verzie a okolité vrchy mu budú zaiste príhodným rámcom pre hľadanie a nachádzanie vhodných variantov nielen pre slová ale i pre atmosféru zachytenú v origináli.

TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

 

Andrzej Sławomir Jagodziński  - poľský filológ, diplomat, publicista, prekladateľ a bývalý disident. 

V rokoch 1973 až 1978 študoval česko-slovenskú filológiu na univerzite vo Varšave. Počas štúdií spolupracoval s poľskou a československou demokratickou opozíciou, bol sprostredkovateľom prvých kontaktov medzi KSS-KOR a Chartou 77. V 70tych a 80tych rokoch spolupracoval s poľskými nezávislými periodikami a vydavateľstvami a československými exilovými časopismi: Svědectví (Paríž), Rozmluvy (Londýn) a Obrys (Mníchov). 

Od roku 1978 sa venuje prekladu českej a slovenskej literatúry do poľštiny. Preložil diela Václava Havla, Milana Kunderu, Bohumila Hrabala, Václava Kohouta, Jozefa Škvoreckého, Viktora Fischla, Jířiho Gruša, Egona Hostovského, Karola Sidona, Dušana Mitanu, Rudolfa Slobodu, Martina M. Šimečku a ďalších.

Pracoval ako dopisovateľ Československej sekcie rádia Slobodná Európa v Poľsku a v denníku Gazeta Wyborcza. Bol riaditeľom Poľského inštitútu v Prahe, generálnym a umeleckým riaditeľom Vyšehradského festivalu 4+ (Wrocław, Olomouc, Pécs, Prešov + Užhorod) a výkonným riaditeľom Medzinárodného vyšehradského fondu v Bratislave. Bol členom programovej rady Poľsko-českého fóra Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky, členom expertov Poľského ústavu filmového umenia, členom poroty Ceny pre prekladateľov krásnej literatúry Tadeusza Boy-Zelenského. Je tajomníkom poroty literárnej ceny Európsky básnik slobody, podpredsedom sekcie autorov literárnych diel združenia autorov ZAiKS, členom poľského P.E.N. klubu a zakladateľom Združenia poľských spisovateľov.

 

Ján Púček -  sa narodil v roku 1987 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval filmovú dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Knižne debutoval v roku 2012 zbierkou poviedok Kameň v kameni. Kniha získala Prémiu Ceny Ivana Kraska, Cenu Jána Johanidesa v kategórii do 35 rokov a v rovnakej kategórii i Cenu Nadácie Tatra Banky.

V roku 2013 vydal zbierku krátkych próz Okná do polí a o dva roky neskôr román Uchom ihly, ktorý sa v roku 2017 dočkal poľského vydania vo vydavateľstve Książkowe klimaty (Przez ucho igielne, prel. W. Gogola). V roku 2018 naň tematicky nadviazal novelou Med pamäti. V roku 2022 vyšla zatiaľ jeho posledná prozaická kniha, zbierka poviedok, esejí a čŕt s názvom Karpaty! s podtitulom Potulky po skutočnej i vymyslenej krajine, ktorej poľské vydanie sa pripravuje v prestížnom vydavateľstve Czarne.

Je aj spoluautorom knihy dokumentárnych poviedok Slovutný pán prezident (2020) americkej historičky Madeline Vadkerty. V roku 2022 spolu s Janou H. Hoffstädter vydal knihu pre deti a mládež Veronika z paneláku ide dobyť svet (E.J. Publishing), ktorá bola zaradená na prestížny zoznam White Ravens.

Pracuje ako knižný redaktor vo Vydavateľstve Absynt, kde sa podieľa nielen na redakčnom, ale aj produkčnom zabezpečení knižných titulov.

 


Slovenské literárne centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú každý rok jedenásť rezidenčných pobytov. Aj v roku 2024  bol projekt TROJICA AIR podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autormi loga Trojica Air sú Palo a Janka Bálik.