V decembri už tradične nastáva čas na bilancovanie uplynulého roka – aj toho literárneho. Víno zvykneme označiť nálepkou „dobrý ročník“. Či sa to dá povedať aj o vlaňajšom literárnom živote, sme sa spýtali tých najpovolanejších – jeho tvorcov. Otázku Aký ste mali rok? sme položili autorom, prekladateľom, ilustrátorom, vydavateľom či šéfredaktorom literárnych časopisov.

Bystrík Šikula
šéfredaktor Slovenských pohľadov

Banujem za autormi, ktorí z  Pohľadov odišli (do večnosti), a teším sa z autorov, ktorí prišli. Z Vojvodincov, ktorým sme v  lete pripravili literárny blok (zostavovateľ Adam Svetlík). Podčiarkli sme ním fakt, že ich začleňovanie do domáceho kontextu je múdre, lebo nám majú čo povedať, a to nielen preto, že píšu po slovensky. V podtitule nám pribudla veda a spolu s ňou sa zjavili aj osobnosti. Ich úvahy a rozhovory s nimi presahujú svojou hĺbkou a záberom odbornú oblasť a ja ich dávam do pozornosti aj ústavným činiteľom. Ako niekdajší redaktor a editor Mladej tvorby v Smene mám však najväčšiu radosť z  poviedok ocenených v  literárnych súťažiach, z  blokov, čo nám pripravil spisovateľ Július Balco. Z  mladých tvárí vôbec. Čítam ich, vraciam sa k svojim začiatkom a nachádzam v tom zmysel.

 

Martina Korbová
V
ydavateľstvo Motýľ

Rok 2012  bol z  nášho pohľadu úspešný. Vydali sme takmer 30 titulov a podarilo sa nám aj niekoľko dotlačí. Naďalej sa sústreďujeme na vydávanie domácej beletrie, určenej najmä ženám, ktorá tvorí jadro našej produkcie. Klasické ženské romány sme obohatili edíciou Skutočné príbehy a v rámci prekladových titulov pokračujeme v  úspešnej edícii Bohatý otec, chudobný otec, ktorá má výrazný motivačný charakter. Väčšinu našich kníh máme k dispozícii už aj v elektronickej verzii, keďže chceme kráčať so súčasným trendom. Na záver sa chceme poďakovať všetkým našim autorom, prekladateľom, grafikom aj externým redaktorom za skvelú spoluprácu v uplynulom roku, no najväčšia vďaka patrí čitateľom, ktorí si naše knihy kupujú už 21 rokov.

 

Braňo Hochel
šéfredaktor RAK-a

Už som kdesi napísal, že koncom ročníka je najfrekventovanejším pracovným nástrojom šéfredaktora kalkulačka. Tentoraz som ju rozžeravil skôr: vďaka korektnejšej dotácii Ministerstva kultúry sa rátalo ľahšie, ale nevyrobiť vydavateľovi sekeru nad dohodnutý objem znamenalo aj znížiť honoráre; asi preto sa niektorí naši kmeňoví autori presunuli do lukratívnejších periodík.

Inak prebiehal náš XVII. ročník pokojne: okrem jedného zlyhania dodávali autori objednané materiály načas. Priaznivý ohlas mala rubrika Najbásne podľa… (prispeli do nej aj V. Mikula, I. Kadlečík, M. Haugová či M. Richter), ktorá sa v budúcom roku „premení“ na Najpoviedku podľa… Vrátili sa k  nám „žijúci klasici“ (P. Vilikovský, M. Haugová, P. Pišťanek, J. Litvák), uverejnili sme etablovaných autorov (M. Milčák, M. Vlado, D. Stano, K. Kocúr, P. Garan, M. Veselková) i – ako v minulosti – začínajúcich, časopiseckých debutantov, z ktorých niektorí majú predpoklady presadiť sa knižne (nemenujem, aby nespyšneli). Ako kuriozitu spomeniem Kostrov list C. Štítnickému (č. 10) – návod, ako riešiť manželský trojuholník z  pozície komunistického presvedčenia. V č. 10 sme začali projekt Nórsko v RAK-u, ktorý približuje súčasnú nórsku literatúru a  kultúru a  bude pokračovať v ďalších číslach.

RAK-u sa rázne zvýšil stánkový predaj, čo naznačuje, že mesačník nie je zbytočný; kto si však chce byť istý, že ho bude mať, nech si ho radšej predplatí.

RAK aj v roku 2012 dostál svojmu krédu: uverejňovať tvorcov všetkých generácií a najrozmanitejších estetických orientácií, čo platí aj pre budúcnosť.

 

Andrea Harmanová
vydavateľstvo Artis Omnis

V roku 2012  sme našim čitateľom ponúkli tituly osvedčených autorov: prierez poviedkovou tvorbou slovenského „Stephena Kinga “ Dušana D. Fabiana Odbila 13. hodina, Juraj Červenák napísal nové akčné fantasy príbehy o Čiernom Roganovi Zlato Arkony a antológia slovenskej fantasy Čas hrdinov prináša výber toho najlepšieho, čo sa na Slovensku v tomto žánri urodilo za posledných 20 rokov. Vyhlásili a ocenili sme víťazov dvoch literárnych súťaží – Napíš si svojho RoganaCena Béla.

Mysleli sme, samozrejme, aj na mainstreamového čitateľa. S  veľkým úspechom sa stretol román Karola Heriana Keby horel náš dom. Bestsellerom sa v Žiline stal titul Potulky starou Žilinou 2, v ktorom pokračujeme v  ďalšom spoznávaní zlatého veku tohto mesta – odhaľujeme príbehy jednotlivých priestorov, budov a ich obyvateľov. Na motívy knihy sme Žilinčanom zorganizovali aj veľmi úspešnú výstavu fotografií.

 

Pavol Janík
šéfredaktor Literárneho týždenníka

Som rád, že sa Literárnemu týždenníku v roku 2012 podarilo kontinuálne plniť svoju misiu. Udržal si hodnotovú orientáciu, založenú na estetickej náročnosti a etickej korektnosti, ako aj na princípoch sociálnej zodpovednosti i národnej a európskej spolu patričnosti. Jeho vydavateľom je Spolok slovenských spisovateľov, ktorý so zmyslom pre riadenie citlivých kultúrnych procesov vedie súčasný predseda, popredný prozaik a vynikajúci esejista s medzinárodným renomé Ján Tužinský. Na našich stránkach naďalej rezonuje pôvodná i prekladová tvorba a kritické uvažovanie o celej spoločnosti, ktorej neodmysliteľnou súčasťou i duchovnou korekciou je literatúra, hľadajúca svoj zmysel mimo samej seba, teda v plnohodnotnom ľudskom živote.

 

Martin Kellenberger
ilustrátor

Ja môžem jednoznačne povedať: mal som slovenský rok, lebo som dokončil ilustrácie ku knižke Slovenský rok o ľudových zvykoch, obradoch a  sviatkoch od Kataríny Nádaskej. Je to neuveriteľná symbióza odbornej literatúry o slovenských tradíciách vianočných sviatkov, vynášaní Moreny a podobne, spomína sa poľnohospodársky aj cirkevný rok a zvyky sú usporiadané od jari do zimy. Na knihe som sa narobil niekoľko mesiacov a dúfam, že som do nej vniesol trošku čerstvého vzduchu, trošku hôr, nížin, trošku pekných zvieratiek, aby to Slovensko voňalo. Táto kniha je kolektívnym dielom spisovateľky, redaktorov, výtvarníka, grafika a ďalších a verím, že bude pekným darčekom pre pamäť národa: pripomenie, odkiaľ pochádzame, čím všetkým sme prešli, čím sme sa živili, a ako sme nakoniec postavili diaľnice a jazdíme na autách.

 

Veronika Adamčíková
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS

Život prináša aj pri vydávaní doplnkových učebníc rôzne pozitívne i negatívne skúsenosti. Veľmi nás teší, ak si učiteľ, rodič alebo samotný žiak dokáže uvedomiť prínos našich doplnkových učebných materiálov, ktoré využíva na vzdelávanie, a pozitívne ocení ich štruktúru a spracovanie. Práve preto sme aj tento rok pokračovali vo všetkých rozbehnutých projektoch, ako sú napr. MemoMapky a doplnkové učebnice zo slovenského jazyka zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

V tomto roku sme sa zúčastnili užšej súťaže MŠVVaŠ SR na tvorbu niektorých reformných učebníc. Nemilo nás prekvapil spôsob, akým sme boli nielen my zo súťaže čiastočne vylúčení, a takisto nás zarazil postup ministerstva školstva na získanie predmetných učebníc (priamym zadaním po zrušení celej súťaže Úradom pre verejné obstarávanie), ktorý vnímame ako neoprávnený.

 

Miroslav Saniga
prírodovedec, spisovateľ a vydavateľ

Ja som mal rok rozprávkový ako vždy, pretože sa teším z každého jedného dňa, z každej sekundy, a najmä vtedy, keď môžem niečo tvoriť a písať. Tohto roku som vydal šesť knižných titulov, všetky vo vlastnom náklade, takže si myslím, že nemôžem byť spokojnejší, a zdá sa mi, že je to ako v rozprávke.

 

Vladimíra Komorovská
prekladateľka a prozaička

Tento rok som prežila mimoriadne hekticky. Celé dni som prekladala do neskorej noci, najprv Rameauovho synovca od francúzskeho osvietenca Denisa Diderota, potom Doktora Pascala od Émila Zolu, predstaviteľa literárneho naturalizmu, a  napokon biografiu René alebo Život vikomta de Chateaubriand, predchodcu romantizmu, od životopisca Andrého Mauroisa, ktorá by sa mala čoskoro objaviť na knižnom trhu. Medzitým som odbiehala do Letnej čitárne U červeného raka, kde som predstavila jubilujúceho románopisca Antona Hykischa, esejistov i prozaikov, členov SC PEN, cestovala som na besedy do škôl (Sečovce, Ráztočno, Chrenovec-Brusno) či  knižníc (Prievidza, Handlová) a vystupovala v umeleckých kaviarňach (košická Tabačka, popradská Groteska) i na Bibliotéke. Nestihla som sa celkom zorientovať v  knižných novinkách, nesmierne ma však potešilo nové vydanie rozprávky Bambi od Felixa Saltena, ktorá sa mi navždy vryla do srdca…

 

Peter Paľaga
učiteľ v základnej škole

Čo rok, to krok na našej ceste. Sklíčko do vitráže. Skladáme si mozaiku, ktorú len svetlo dokáže rozihrať do pôsobivých obrazov. Všetci sme pozvaní stať sa majstrami tohto umenia, sme si toho vedomí? Osobne mám radosť z  toho, že uplynulých 12  mesiacov zvýraznilo túto nádej.

 

Pavol Stano
V
ydavateľstvo Post scriptum

Aký bol tento rok? Nesťažujeme sa, hoci časy z viacerých príčin, zdá sa, osobitne neprajú knižnej kultúre, napriek tomu, že pulty v kníhkupectvách sa prehýbajú pod kopami tovaru… Keďže nehľadíme na vydávanie kníh iba ako na prostriedok rýchleho zbohatnutia, nachádzame aj v uplynulých mesiacoch mnohé pozitíva (teda i poučenie a inšpiráciu). Sme radi, že sme mohli pomôcť na svet viacerým hodnotným titulom. Z poézie spomeňme aspoň básnickú zbierku Jána Maršálka Priečny rez. Osobitne sa tešíme z knižky Žil som pod červenou hviezdou, vo svete pomerne známej, no v slovenskom a českom priestore doteraz nevydanej autobiografie Viktora Kravčenka, ktorá podrobne mapuje život v stalinskom Rusku v celej jeho šírke (na rozdiel od legendárneho Solženicynovho diela). Odborne zdatnejších čitateľov so záujmom o históriu aktuálne iste zaujmú State a články k slovenskému stredoveku jedného z našich najvýznamnejších historikov, jubilujúceho osemdesiatnika, profesora Matúša Kučeru. Veríme, že tohtoročné skúsenosti budú osožné pri realizácii našich ďalších zámerov a plánov.

 

Radoslav Passia
šéfredaktor Romboidu

Aj v  tomto roku sa nám darilo napĺňať naše základné ciele: Romboid je mienkotvorným periodikom v  obla s t i s úča snej slovenskej literatúry a ako svoj publikačný priestor ho využívajú autori všetkých generácií a širokého spektra poetík. Okrem pravidelných rubrík, ktoré už naši čitatelia poznajú, sme pripravili niekoľko tematických blokov, boli sme partnermi rozličných literárnych podujatí a ako novinku sme ponúkli aj štyri samostatné výtvarné diela v špeciálnej miniedícii rubriky Pracovná plocha. Teší ma, že sme pokročili aj v budovaní a sprístupňovaní elektronického archívu. V súčasnosti nájdu návštevníci nášho webu kompletný archív Romboidu z rokov 2006 – 2011 vo formáte pdf.