Doktorandka Darija Anisimova (nar. 1982) je v súčasnosti na študijnom pobyte v Bratislave. Vyštudovala slovenčinu – maďarčinu, je doktorandkou na Katedre slovanských filológií (vedúci katedry V. P. Gudkov) na moskovskej univerzite. Doktorskú prácu z lingvistiky na tému Neurčité zámená v slovenčine na pozadí maďarčiny si robí u školiteľa K. Lifanova. Zaoberá sa problémami prekladania umeleckej literatúry, sama prekladá z maďarčiny, slovenčiny, češtiny a píše básne – dosiaľ publikovala časopisecky. Po návšteve LIC ju prijal riaditeľ vydavateľstva Kalligram L. Szigeti. S vydavateľstvom nadviazala spoluprácu týkajúcu sa súčasnej ruskej a maďarskej prózy.

Na obrázku Darija Anisimova a Anna Šikulová

Foto: Andrej Matuška