Dôstojná oslava jubilea Štefana Sandtnera

 

30. apríla 2006 sa dožil okrúhleho životného jubilea – 90. narodenín – básnik, prekladateľ, redaktor Štefan Sandtner, saleziánsky kňaz.

Pri tejto príležitosti zorganizovali jeho priatelia a známi slávnosť spojenú so svätou omšou v kostole saleziánov na Miletičovej ulici v Bratislave. Po svätej omši nasledovalo poeticko-hudobné pásmo, ktoré režijne pripravil F. Brezák. Účinkoval v ňom popri známych recitátoroch a spevákoch aj básnik V. Turčány. Pripájame sa ku gratulantom a oslávencovi, ospevovateľovi kvetov, stromov a vtákov, želáme veľa zdravia a Božieho požehnania.