Pohyb k nehybnosti v Berlinke

V kaviarni Berlinka pri SNG v Bratislave sme podvečer 20. augusta uviedli knihu Vladimíra Barboríka a Vladimíra Petríka Pohyb k nehybnosti. Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka.

Literárny vedec Rudolf Chmel porovnal dve desaťročia literárneho života na Slovensku, ktoré zaznamenal Anton Šmotlák svojím objektívom. Ako zaujímavé porovnanie uviedol rozdiel medzi českým literárnym životom po okupácii Československa roku 1968 a slovenským. Na Slovensku sa neprejavovalo až také priepastné rozdelenie medzi oficiálne uznávanými autormi a disentom. Autor literárnovedných sprievodných textov Vladimír BARBORÍK priblížil, ako so spoluautorom literárnym vedcom Vladimírom Petríkom pristupovali k spracovaniu toho obdobia dvoch desaťročí s prihliadnutím na bohatý archív fotografií. Obaja hostia ocenili nielen vysokú odbornú erudovanosť Vladimíra Petríka, pre ktorého bola táto publikácia posledným dokončeným dielom, ale najmä vzácne priateľstvo s ním.

Na podujatí sa zúčastnili niektorí autori, ktorých zvečnil na svojich fotografiách Anton Šmotlák, no zväčša boli v publiku ich deti a rodinní príslušníci, formujúci literárny život v súčasnosti. V publiku bol aj syn Antona Šmotláka.

  • Pohyb k nehybnosti v Berlinke - 0
  • Pohyb k nehybnosti v Berlinke - 1