Ex libris extra

V predvečer osláv 90. výročia vzniku Univerzitnej knižnice v Bratislave (2. októbra) otvorili na barokovom nádvorí knižnice výstavu zaujímavostí z jej fondov Ex libris extra. Na otvorení generálny riaditeľ knižnice PhDr. Tibor Trgiňa zdôraznil, že ,, vystavujeme to, čo bežní návštevníci knižnice, ani mnohí z pracovníkov nemali možnosť vidieť. ...výstavu toho NAJ zo svojich fondov knižnica doteraz nerobila“. Práve preto bol táto výstava vzácna.

Predstavila záchranu a postup ,,liečby“ cenných kníh (reštaurátorský prieskum a zásah) i výrobu kovových prvkov knižnej väzby. Exponáty s prívlastkom NAJ organizátori vystavili v ôsmich vitrínach. Sú to pozoruhodné dokumenty zo zbierok knižnice, ako najstaršia tlač (1460), najstarší európsky rukopis (13. storočie), najstarší orientálny rukopis (1194/95), najstaršia slovenská gramatika (1696), najstaršia obrazová encyklopédia (1493), najväčšia kniha (54 x 80 cm), najmenšia kniha (5 x 5 mm), diamantové tlače (2,5 x 3,5cm, 1 x 1,5 cm). Ďalej nasledovali ukážky rôznych slovníkov (z r. 1429 – 1820), hebrejský rukopis (18. stor.), čínska tlač z Tibetu, dokumenty, ktoré reprezentujú žánrovú a tematickú rôznorodosť tlačenej produkcie, ako šlabikáre, príručky, katalógy, školské správy, jarmočné i púťové tlače, kalendáre, vrátane zakázaných knižných titulov či zoznamu nevhodnej a zastaranej literatúry (1956). Knižné publikácie doplnila výstava periodík rôznych kultúr, jazykov, vierovyznaní a gramofónových platní.

Spestrením výstavy boli obrázky rozličných patrónov a ochrancov spätých s knižnicami a dokumentmi. Výstava trvala do 10. októbra.

Lýdia Čelková