„…ešte aj dnes cítim v niektorých pľacoch zvláštne mrazenie na chrbte“ (s. 9). Takto začína náročná, no fascinujúca výprava Jozefa Marca po tajomných Kysuckých horách, ktorú pôsobivo zdokumentoval vo svojej najnovšej knihe Tradičné liečiteľstvo a  ľudová mágia na horných Kysuciach (Vydavateľstvo Matice slovenskej 2011). Dielo sumarizuje autorovu dlhoročnú zbierku a zápisky svedectiev starých Kysučanov. Všetky príbehy a  zážitky zapisoval ručne, pretože „sme rešpektovali neochotu väčšiny informátorov hovoriť do diktafónu“ (s. 13). Dokumentačno-výkladový charakter publikácie dosvedčuje aj fonetický záznam použitých slov z turzovsko-beskydského nárečia, ktorým sa v skúmanej oblasti hovorí.

Takmer štyristostranová štúdia o zvykosloví, poverách a ľudovom liečiteľstve je rozdelená na štyri časti. V prvej autor sprevádza čitateľa základným delením magických prostriedkov, uvádza zaklínacie formulky či úryvky z biblických textov. Najatraktívnejšie sú výpovede dedinčanov, ktorí autorovi vyrozprávali často paranormálne zážitky zo svojho detstva či dospievania. Práve z nich je najzreteľnejšie cítiť súdržnosť kresťanských a  pohanských zvykov v  živote obyvateľov. Hádam najsilnejšou časťou celej knihy je záznam spisovateľovej skúsenosti s ľudovou liečiteľkou. Marec, povolaním lekár, podrobne opisuje svoje pocity pri vyliečení dlhoročného zdravotného problému.

V  druhej kapitole Ako Kysučania dochtorili rozoberá tému etnomedicíny a ľudového liečiteľstva. Nezabúda upozorniť, že magické rituály mali často racionálny základ (napr. pri liečení bylinami), čo však prostí obyvatelia Kysúc v minulosti netušili.

Ďalšia kapitola sa venuje nadprirodzeným bytostiam a je len akousi povinnou tematickou vsuvkou. Poslednú časť napísal autorov spolupracovník a priateľ, český valašský národopisec Jaroslav Štika. Kniha totiž mala byť ich spoločným dielom, a keďže Štika predčasne zomrel, Jozef Marec do nej zaradil aj jeho štúdiu o zvykoch valašských bačov.

Publikácia o kysuckom zvykosloví a mágii je unikátnou a očarujúcou prehliadkou tejto doposiaľ málo prebádanej oblasti Slovenska.