Tretí ročník Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti sa koná paralelne vo Zvolene, v Piešťanoch a Prahe od 9. októbra do 10. novembra 2017. Festival predstaví českú a slovenskú literatúru pre deti, prináša workshopy s výtvarníkmi, bábkové divadlá a výstavy ilustrácií, poukazuje na príbuznosť a vzájomnú prepojenosť Čechov a Slovákov. Najmladšej generácii pripomína blízkosť obidvoch jazykov a národov. Projekt pripravili Spolok BONA FIDE s Mestskou knižnicou mesta Piešťany, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene a o.z. CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM. Nad Festivalom českej a slovenskej tvorby pre deti prevzali záštitu minister kultúry ČR Daniel Herman, minister kultúry SR Marek Maďarič a veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss.

V Prahe sa festival koná v Múzeu hlavného mesta Prahy, v Mestskej knižnici v Prahe - pobočka Dejvice, v Dome národnostných menšín, v Slovenskom inštitúte v Prahe, v ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. 6. a ZŠ Jižní IV.

 

PROGRAM FESTIVALU v PRAHE

6. 11. 2017 v 10.00 h

Literární a výtvarné workshopy

Výtvarníci M. Matlovičová, V. Král, Ľ. Paľo a M. Kopták realizují workshopy spojené s prezentací knih.

Místo konání: ZŠ a MŠ, Lyčkovo náměstí 6, Praha 8

6. 11. 2017 ve 14.00 h

Klára a bubáci / Klára a mátohy

Prezentace knihy slovenské spisovatelky Petry Nagyové-Džerengové spojené se zdramatizovaným čtením autorky ve slovenštině a herců pražských divadel v češtině.

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

6. 11. 2017 v 17.30 h

Štyri oriešky pre Prahu

 

Vernisáž výstavy významných slovenských ilustrátorů M. Matlovičové, Ľ. Paľa, M. Koptáka a V. Krále v galerii SI Praha

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

7. 11. 2017 v 8.30 h

Analfabeta na výletě v Praze

Scénické čtení z knihy J. Uličianskeho Analfabeta Negramotná, spojené s výtvarným workshopem ilustrátora Vladimíra Krále.

Místo konání: Městská knihovna v Praze – pobočka Dejvice, Technická 6, Praha 6

7. 11. 2017 v 9.30 h

Ilustrace v knihách

Na motivy knih Vránova neobyčejná dobrodružství a Kamzíkův velký skok realizují výtvarné workshopy autoři ilustrací M. Matlovičová a Ľ. Paľo.

Místo konání: ZŠ, Jižní IV. 10, Praha 4

7. 11. 2017 v 10.00 h

Vánoce z celého světa

Literární workshop a beseda se spisovatelkou K. Medkovou spojená s prohlídkou ilustrací M. Nerádové v Muzeu hl. m. Prahy.

Místo konání: MHMP, Na Poříčí 1554/52, Praha 8

7. 11. 2017 ve 14.00 h

J. Uličiansky / V. Král: Analfabeta Negramotná

Loutkové představení divadla KBT z Bratislavy

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

7. 11. 2017 v 18.00 h

Zimní radovánky

Vernisáž výstavy slovenské ilustrátorky Márie Nerádové z knihy české autorky Karoliny Medkové Vánoce z celého světa

Místo konání: MHMP, Na Poříčí 1554/52, Praha 8

8. 11. 2017 v 10.00 h

Slovensko čte českým dětem – Slovensko číta českým deťom

Velvyslanec SR v ČR Peter Weiss, spisovatelé P. Nagyová-Džerengová a R. Brat, ilustrátorka M. Matlovičová a herci B. Krajč-Zamišková a R. Trsťan čtou českým dětem ve Slovenském institutu v Praze.

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

8. 11. 2017 ve 14.00 h

M. Rázusová-Martáková, J. Blažková / V. Král: Kozliatka

Loutkové představení divadla KBT v SI, Praha

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

9. 11. 2017 v 10.00 h

M. Pešková: Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí? / Bruško, bruško kto v tebe býva? Prezentace dvojjazyčného CD za účasti autorky a dalších tvůrců projektu.

Místo konání: Slovenský institut, náměstí Republiky 3, Praha 1

9. 11. 2017 v 17.00 h

DON ŠAJN

Na motivy hry lidových loutkářů zapsal J. Hamar, upravil I. Gontko. S divadlem TYJÁTR loutky oživuje Ivan Gontko a Ivana Gontková.

Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

9. 11. 2017 v 18.00 h

České a slovenské loutkářství

Beseda o tradicích a významu českého a slovenského loutkářství zapsaného do kulturního nehmotného dědictví UNESCO. Besedy se zúčastní osobnosti českého a slovenského loutkářství.

Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

10. 11. 2017 v 10.00 h

DON ŠAJN

Na motivy hry lidových loutkářů zapsal J. Hamar, upravil I. Gontko. Zahraje divadlo TYJÁTR.

Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2