Grazia Gotti sa v Bratislave stretla s vydavateľmi detskej literatúry

V Literárnom informačnom centre sa dňa 22. júna 2008 uskutočnilo stretnutie slovenských vydavateľov detskej literatúry s pani Graziou Gotti z Bologne. Malo za cieľ poskytnúť slovenským vydavateľom konkrétne informácie a pomôcť im „nabrať odvahu“ a využiť ponúkané šance počas čestného hosťovania Slovenskej republiky na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bologna 2010.

Pani Grazia Gotti, odborníčka v oblasti detskej literatúry, majiteľka kníhkupectva Giannino Stoppani v centre Bologne a členka poroty, ktorá oceňuje ilustrátorov detských kníh z celého sveta, si prezrela viaceré diela z produkcie našich vydavateľov a pochvalne sa vyjadrovala o kvalite slovenskej detskej knihy a vynikajúcich ilustrátoroch. Zároveň konštatovala, že neúčasť Slovenska v rôznych súťažiach by mala byť odteraz už len minulosťou. Priamo vyzvala vydavateľov, aby oboslali súťaže Bologna Ragazzi Award (hodnotí sa kniha ako artefakt) aj samostatnú súťaž ilustrátorov (kde sú hodnotené ilustrácie, ich invenčnosť a výtvarná a výpovedná hodnota). Poskytla vydavateľom viaceré detailné informácie a zdôraznila, že v oboch súťažiach majú  veľké šance výborne sa umiestniť. Stretnutie zástupcov Slovartu, Buvika, Regentu, Matice slovenskej a LIC zorganizovala a pracovné rozhovory tlmočila pani Miroslava Vallová.

Bližšie informácie nájdete na stránke knižného veľtrhu: 

www.bookfair.bolognafiere.it