Hlas proti vojne

Na prezentácii anglického prekladu Krvavých sonetov v Letnej čitárni U červeného raka 23. mája vyzdvihol prekladateľ tohto významného Hviezdoslavovho diela, írsky básnik a esejista John Minahane, postoj nášho básnika proti vojne. Napriek tomu, že po vypuknutí prvej svetovej vojny vznikalo v európskych literatúrach množstvo poézie oslavujúcej vojnu a jej hrdinstvá, Hviezdoslav hneď na jej začiatku, keď písal svoje protivojnové sonety v auguste – septembri 1914, zaujal ako jeden z mála európskych básnikov odlišný postoj. Nadšené vítanie vojny sa netýkalo len básnikov. John Minahane uviedol zaujímavý príklad z Írska, kde nebola povinná vojenská služba, ale roľníci si pokladali za česť narukovať a ísť bojovať. V tejto súvislosti si návštevníci ešte intenzívnejšie uvedomili mierový odkaz Hviezdoslavových sonetov, vypočuli si niekoľko z nich v slovenskom origináli v interpretácii člena Činohry SND Štefana Bučka a v anglickom preklade v podaní divadelníka Daniela Halla. Na prezentácii sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku Hilda Ó Riain.

 

  • Hlas proti vojne - 0
  • Hlas proti vojne - 1
  • Hlas proti vojne - 2
  • Hlas proti vojne - 3
  • Hlas proti vojne - 4