Hold Jozefovi Bánskemu

V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici usporiadala tamojšia Záhorská knižnica v spolupráci s Poľským inštitútom a pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja literárno-hudobné pásmo pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Bánskeho, literárneho vedca, prekladateľa, polonistu, redaktora, publicistu, vysokoškolského pedagóga pod názvom Môj Bože, pozri v kraje naše... Osobnosť J. Bánskeho, rodáka z Kunova (dnes časť Senice), predstavili účastníkom podujatia viacerí prednášatelia – o. i. si naň spomenuli aj ako na pracovníka Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde pôsobil na rôznych postoch v rokoch 1948 – 1956 až do svojej smrti (zahynul pri havárii lietadla cestou na 1. poradu bibliografov v Košiciach spolu s ďalšími štyrmi pracovníkmi knižnice).

V súvislosti so storočnicou J. Bánskeho na podujatí prezentovali aj zborník Môj Bože, pozri v kraje naše..., ktorý vydala Záhorská knižnica v Senici. Publikácia prináša stručný prierez životom a tvorbou J. Bánskeho, príhovory k nedožitým 80. narodeninám (A. Košťál) a storočnici (T. Kriška), báseň Karola Strmeňa, ktorú venoval J. Bánskemu Verš zdraviaci na úsvite šerého rána z roku 1943. Ďalej pohľad na prekladateľskú tvorbu, výber ranej tvorby (poézia a próza), spomienky dcéry Kataríny (bola aj editorkou zborníka) a záver zborníka tvorí bohatá obrazová príloha.

Literárno-hudobné pásmo i uvedený zborník sú dôstojným holdom tejto zaujímavej postave našej kultúrnej a literárnej histórie.