Hvorecký, Kepplová, Rankov v BOZAR

8. decembra sa v Bruseli, v Bozar, významnej kultúrnej ustanovizni, ktorá privádza do Bruselu to najlepšie zo svetového umenia a kultúry, konal večer venovaný slovenskej literatúry, na ktorom vystúpili Michal Hvorecký, Zuzana Kepplová a Pavol Rankov. Prvá časť podujatia bola venovaná antológii slovenskej prózy zostavenej a do holandčiny preloženej Abramom Mullerom, ktorý prvú časť večera moderoval. Druhá časť podujatia bola venovaná diskusii so slovenskými autormi, ktorú viedla Annelies Verbeke, známa flámska spisovateľka, ktorá antológiu recenzovala pre významný belgický denník. Podľa slov organizátorov sa vystúpenie slovenských autorov tešilo veľkému záujmu.

http://www.bozar.be/en/activities/120989-velvet-revolutionaries

Foto: Wikipedia