Opustili nás:

František Martinka

(1948 – 2008)

Keby smrť nebola taká netrpezlivá, keby sa ho 17. septembra nedotkla chladnou rukou, jemne a predsa neodvolateľne, František Martinka by sa o mesiac a týždeň dožil šesťdesiatych narodenín. Chlapec vyrastajúci bez otca na Trnávke (v Mexiku) sa od detstva musel spoliehať na vlastný rozum a na vlastné ruky. Hádzanár a vojak z povolania krátko na začiatku, filatelista a pracovník v knižnej kultúre natrvalo. Roky bol námestníkom riaditeľa vo vtedy jednotnej a jedinej knižnej distribúcie na Slovensku, Slovenskej knihe, neskôr riaditeľom Slovenského pedagogického nakladateľstva a nakoniec súkromným vydavateľom, majiteľom Smaragd. Vedel tvrdo a výbušne ísť za svojím cieľom, nešetriac predovšetkým sám seba. Nepoznám však nikoho, kto by vedel viac urobiť pre iných a aby sa mu tak málo pekného vrátilo späť. Aj sám som sa tak hrozne mýlil v presvedčení, že bude ešte času na vďaku: za to, že mi po presídlení na Slovensko jediný ponúkol zamestnanie, alebo za to, že som chodil v jeho košeliach, keď ma hneď po príchode vykradli. Prečo si  včas neuvedomíme, že čas môže v jedinej chvíli vypršať –  nielen pre toho, ktorý odíde, ale aj pre mnohých, ktorí zostanú.

Miroslav Demák

 

Ondrej Marušiak

(14. 2. 1926 – 17. 9. 2008)

Literárny vedec, prozaik a prekladateľ, rodák z Hýb, systematicky sa venoval ruskej literatúre. Z pobytu vo vtedajšom Sovietskom zväze vydal knihu reportáží Na ceste biele brezy (1977), úvahy o literatúre zhrnul v publikácii Obzor za obzorom (1981), napísal monografiu Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby (1984), prekladal diela ruských autorov (V. Majakovskij, K. Paustovskij, M. Gorkij, I. Erenburg a najmä M. Šolochov).