Ikariáda 2004

Ikariáda 2004 bola rovnako ako po iné roky milým stretnutím autorov a spolupracovníkov vydavateľstva Ikar a udeľovaním vydavateľských cien. Slávnostnú atmosféru vytvoril husľový virtuóz Václav Hudeček so sláčikovým súborom Štátneho komorného orchestra Žilina Archi di Slovakia, ktorí predniesli Vivaldiho Štyri ročné obdobia. Po príhovore riaditeľky Ikaru sa začali rozdávať ceny. Ocenenie Zlatá kniha sa udeľuje slovenským autorom, ktorých dielo dosiahlo predaj 25 000 výtlačkov v kategórii próza a 5000 výtlačkov v kategórii poézia. Platinovú knihu získa autor za predaj 35 000 výtlačkov knihy v kategórii umelecká próza, 50000 výtlačkov inej prozaickej knihy a 8000 výtlačkov knihy poézie.

Satinský a Peteraj platinoví

Július SATINSKÝ in memoriam za knihu Čučoriedkareň, ktorej sa predalo 36 657 výtlačkov a Kamil PETERAJ za zbierku Breviár lásky, ktorej sa predalo 8000 výtlačkov.

Päť zlatých pre Keleovú Vasilkovú

 Autorka Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ dostala päť Zlatých kníh súčasne za predaj románov: Čaro všednosti 25 754 výtlačkov, Okienko do snov 28 559 výtlačkov, Pozlátka 26 629 výtlačkov, Siete z pavučín 31 073 výtlačkov, Slzy a smiech 30 369 výtlačkov. Celkový predaný náklad kníh tejto obľúbenej spisovateľky v Ikare dosiahol k 29.11. 2004 – 298 982 výtlačkov.

Zlaté pero pre Izakoviča Porota v zložení Alexander Halvoník , PhDr. Jozef Bžoch, PhDr. Igor Hochel ocenila iniciatívu vydavateľstva Ikar udeľovať cenu literárnej kritiky pod názvom Zlaté pero. Posúdila produkciu pôvodnej literárnej tvorby vydavateľstva IKAR za rok 2004, ktorá obsahovala 20 titulov, z toho 12 titulov prózy a literatúry faktu a 5 titulov poézie. Na základe hodnotenia umeleckej hodnoty a prínosu pre slovenskú literatúru s ohľadom na prínos pre čitateľa porota jednomyseľne rozhodla udeliť cenu vydavateľstva IKAR Zlaté pero Ivanovi IZAKOVIČOVI za románovú biografiu Biskup a kráľ. ,,Izakovičova kniha predstavuje originálne literárne dielo, ktoré sa zaraďuje medzi najlepšie spisovateľské výkony v oblasti literatúry faktu za posledné roky a súčasne prináša nové podnety na rozvoj tohto žánru umeleckej spisby.”

-bi-