Ireney Baláž predsedom SC PEN

Na valnom zhromaždení Slovenského centra PEN, ktoré sa konalo 11. septembra 2008 v Klube slovenských spisovateľov, sa predsedom SC PEN na obdobie 2008 – 2010 stal básnik, recenzent a publicista Ireney Baláž, autor kníh Fresky, Anatómia smädu, Prierez tmou.

Na tomto poste vystriedal známu literárnu vedkyňu, spisovateľku a germanistku, prof. PhDr. Máriu Bátorovú, DrSc.

-r-