Ivan Štrpka v Ríme

Národná ústredná knižnica v Ríme pripravila 20. marca 2015 prezentáciu talianskeho prekladu Štrpkovej básnickej zbierky „Tichá ruka. Desať elégií“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Lithos. Na stretnutí sa okrem samotného autora zúčastnila aj prekladateľka Alessandra Mura a jeho tvorbu hodnotili profesori Luigi Marinelli a Riccardo Duranti. Úryvky zo zbierky poslucháčom predniesol taliansky herec Marco Belocchi. Na druhý deň Ivan Štrpka svoju poéziu predstavil na podujatí Giornata Mondiale della Poesia spolu s trinástimi básnikmi z európskych krajín. Akcia bola súčasťou Medzinárodného dňa poézie, ktorý vyhlásilo UNESCO a zorganizovali ju Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku, Slovenský inštitút v Ríme a LIC.