Jana Juráňová v Nemecku

 Známa slovenská autorka Jana Juráňová, v ktorej tvorbe nájdeme množstvo aktuálnych súčasných tém, ale zaujímavým spôsobom spracúva aj inšpiratívne podnety z histórie, vyniká okrem iného i širokým spektrom žánrov, ktorým sa venuje. Tento raz sa predstavila 30. mája 2017 v najväčšej nemeckej knižnici, v Stadtbibliothek v Štuttgarte, a to v Café LesBar. Prítomné publikum sa oboznámilo s prierezom z jej bohatej tvorby, no hlavná časť prezentácie bola venovaná najnovším nemeckým vydaniam jej kníh Mojich sedem životov. Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou (preklad Andrea Reynolds a Simon Gruber) a Nevybavená záležitosť (preklad Ines Sebesta). Jana Juráňová predniesla ukážky zo svojich diel v slovenčine a známa herečka Barbara Stoll pripravila prítomným skutočný zážitok nezabudnuteľným prednesom pasáží zo spomínaných kníh v nemeckých prekladoch. Večer v Mestskej knižnici pokračoval ešte neformálnymi rozhovormi s prítomnými poslucháčmi, ktorí vystúpenie autorky hodnotili s uznaním. Na druhý deň, 31. mája, sa Jana Juráňová predstavila v Ulme, v Haus der Donau (v Dome Dunaja). Opäť prezentovala svoju tvorbu, s dôrazom na oba už spomenuté najnovšie nemecké preklady svojich diel. Ukážky v nemčine predniesol tento raz herec Thomas Veltin. Po živej diskusii nasledovali ešte debaty v malých krúžkoch s prítomnými záujemcami. Ich témou bola nielen tvorba autorky, ale aj súčasná situácia v slovenskej kultúre a spoločnosti. Obidve podujatia moderovala a tlmočila Daniela Humajová. Prezentácie pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky v Štuttgarte, ktorého pracovníčka Elena Hesse úspešne zabezpečila aj propagáciu a medializáciu v tlači (napr. v Stuttgarter Zeitung).

  • Jana Juráňová v Nemecku - 0