Jubilejná publikácia o Christe Wolfovej

Jubilejná publikácia o Christe Wolfovej

Christa Wolf  (Eine Biographie in Bildern und Texten)

Zostavil Peter Böthig

München, Luchterhand 2004

Christa Wolfová, jedna z najvýznamnejších nemeckých spisovateliek  po druhej svetovej  vojne, sa v marci dožila sedemdesiatich piatich rokov. Pri tejto príležitosti sa na pultoch kníhkupectiev objavili reedície, ale aj nové diela tejto pozoruhodnej intelektuálky a literátky, ktorá sa permanentne vyjadruje aj k spoločensko-politickému dianiu. (Z posledného obdobia sú známe napríklad jej protestné postoje voči vojne v Iraku).

Knihu Christa Wolf  (Eine Biographie in Bildern und Texten) editorsky pripravil Peter Böthig a vyšla vo vydavateľstve Luchterhand, s ktorým autorka dlhé roky úspešne spolupracuje. Okamžite upútala pozornosť širokej kultúrnej verejnosti. Editor rozčlenil textové a fotografické „rozprávanie“ o autorke do deviatich chronologicky zoradených kapitol.  Pohľady do autorkinho súkromia strieda s pohľadmi na jej literárnu tvorbu a kultúrno-politické aktivity. O podobné prelínanie svojho osudu so spoločenskými udalosťami usiluje autorka vo všetkých svojich dielach. Čitatelia vyše dvestostránkovej veľkoformátovej reprezentačnej publikácie majú možnosť sledovať osobnostný aj umelecký vývin autorky, ktorá sa svojím dielom zapísala do dejín nemeckej a európskej literatúry. Böthigovi išlo o čo najkomplexnejší pohľad  na autorkinu osobnosť, preto do knihy zahrnul okrem fotografických a textových dokumentov aj ukážky z autorkiných prozaických a esejistických prác, z dobových literárnych kritík a recenzií na tieto práce, ako aj úryvky z jej korešpondencie s významnými predstaviteľmi literatúry a umenia, s jej osobnými priateľmi a napokon, aj úryvky z jej prejavov pri rôznych príležitostiach. V knihe nechýbajú ani politické dokumenty, ktoré sa týkajú nielen osobného života Christy Wolfovej a jej manžela, tiež literáta Gerharda Wolfa, ale ktoré výrečne vypovedajú aj o neraz skľučujúcej atmosfére v niekdajšej východonemeckej spoločnosti, o zásahoch cenzúry, politickom dohľade nad umením a jeho tvorcami.

Etela Farkašová