Jubileum priateľov knihy

Pred tridsiatimi rokmi (roku 1974) vznikla v Rusku celozväzová dobrovoľná spoločnosť priateľov knihy, ktorá napriek tomu, že za uplynulé desaťročia prežila viaceré reorganizácie a zmeny, dokázala sa udržať. Navyše presvedčila, že spoločnosť ju potrebuje aj v súčasnosti.

Medzinárodný zväz priateľov knihy, združujúci spoločnosti z Azerbajdžanu, Arménska, Bieloruska, Gruzínska, Kazachstanu, Moldavska, Ruska a i., aktívne rozvíja svoju činnosť. Za pozornosť stojí napríklad vybudovanie unikátneho Múzea exlibrisu, jediného svojho druhu v Rusku. Za dvanásť rokov sa jeho fond rozrástol na 10 tisíc kníh a 50 tisíc exemplárov exlibrisov. V roku 2003 sa podarilo otvoriť Múzeum miniatúrnej knihy. Hoci priamo v Moskve sa nachádzajú bohaté súkromné zbierky knižných miniatúr, špecializované múzeum chýbalo. Jeho fond pomáhajú rozširovať dary od zberateľov i vydavateľov. V múzeách sa organizujú rozmanité výstavy a neplatí sa vstupné. Pred dvoma rokmi z iniciatívy zväzu vznikla aj Ruská asociácia exlibrisu a časopis s tematikou exlibrisu.

 Medzinárodný zväz priateľov kníh organizuje aj knižné dary, najmä pre nemocnice, vojenské útvary, vidiecke knižnice, internáty. Vlani daroval vyše 10 tisíc kníh. Okrem toho pripravuje aj špeciálne knižné programy, napríklad Moskva  regiónom, Knižnica pre mnohodetné rodiny, Vydavatelia ruským vojakom či vlaňajšiu prezentáciu na národnom veľtrhu Knihy Ruska. Návštevníci našli v jeho stánku zaujímavé bibliofílie, knihy a časopisy o exlibrisoch, na pracovných dielňach sa zoznámili s viazaním miniatúrnych kníh, reštaurovaním starých tlačí, zhotovovaním exlibrisov.

 –lč–