V čase všeobecného úpadku morálnych či tradičných hodnôt sa Vydavateľstvo Slovart rozhodlo vydať ďalšie tri útle knižky zo známej edície Svetové čítanie Judáš Iškariot­ský, Ježiš NazaretskýMária z Galiley (2013). Príbehy biblických postáv prerozprávali A. Moore a G. Tavner. Veľmi slušne ich do slovenčiny preložila K. Škovierová. Keďže sú knihy ilustrované (K. Donnely), mohlo by to potenciálneho čitateľa zvádzať k presvedčeniu, že sú určené pre deti a mládež. Starý a Nový zákon je pomerne náročná literatúra aj pre dospelého, sčítaného a vzdelaného človeka. Tituly z edície sú však zjednodušené a naozaj určené najmä pre mladšieho prijímateľa, ale veľmi dobre poslúžia na zorientovanie sa aj dospelým. Autori sa snažili zrozumiteľne prerozprávať časť Nového zákona. Pri svojej práci upriamili pozornosť na interpretáciu Písma a pokúsili sa vytvoriť predstavu o tom, akí mohli byť Judáš, Ježiš a Mária. Ak si čitateľ prečíta všetky časti zo série Biblické príbehy, dostane sa bližšie k poznaniu jednotlivých udalostí a vytvorí si tak komplexný obraz.

Vydavateľstvo i naďalej pokračuje vo vydávaní kníh v tejto edícii aj sérii. Čoskoro sa dočkáme rozprávania o Šimonovi Petrovi, Márii Magdaléne a Pavlovi z Tarzu.