Keď život šplechne do očí

V stredu 19. novembra v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave predstavili členky združenia Femina antológiu prózy, poézie a satiry Keď život šplechne do očí. Antológiu zostavila Vladimíra Komorovská zo štrnástich príspevkov súčasných slovenských autoriek a vydalo ju vydavateľstvo AXIMA, Ivanka pri Dunaji. Novú knihu uviedla Viera Švenková, predsedníčka občianskeho združenia FEMINA – Klub slovenských spisovateliek. Hostia si vypočuli predhovor Vladimíry Komorovskej, rozhovory s autorkami, ukážky poézie z pera Evy Bachletovej a Otílie Dufekovej, aforizmy Anity Tešovičovej, ktoré zhrnula pod názov S pasom, aj bez neho, úryvok z prózy Testiná od Jany Šimulčíkovej, poviedku Milky Zimkovej Bankomat a na záver pohľad na celú antológiu Milana Kendu. Jeho recenziu prinášame na strane 5.

-kom-