Vyše 160 rokov po prvých kompendiách nemeckých dejín určených študentom univerzít má vysokoškolskú učebnicu o vlastnej histórii i Slovensko. Týmito slovami uviedol profesor Matúš KUČERA prezentáciu publikácie Róberta LETZA Slovenské dejiny IV. (LIC 2010), ktorá sa konala 12. apríla v Panta Rhei na Poštovej v Bratislave. Matúš Kučera je autorom prvého, už takmer vypredaného, zväzku zahŕňajúceho dejiny do roku 1526. Periodizačným medzníkom sa stala bitka pri Moháči, ktorá znamenala rozhodujúci začiatok mocenskej dominancie Osmanskej ríše v priestore strednej Európy. Momentálne pracuje na druhej časti, pokrývajúcej obdobie rokov 1526-1848.

Cieľom edície je poskytnúť študentom i širšej čitateľskej verejnosti súhrnný pohľad na základné, ťažiskové udalosti slovenských dejín, podaný zrozumiteľným jazykom v čo najprehľadnejšej podobe.

Základom koncepcie je uplatnenie etnického, nie teritoriálneho princípu. Na prezentácii čerstvo vydaného dielu kládol Dado Nagy otázky okrem autorovi aj posudzovateľovi publikácie Valeriánovi BYSTRICKÉMU. Štvrtý zväzok z plánovaného päťdielneho celku zachytáva obdobie rokov 1914-1938. Profesor Róbert Letz knihu rozdelil na dve hlavné časti. V prvej približuje obdobie vzniku Československej republiky a priebeh prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1918; v druhej sa venuje osudom Slovákov v dvadsaťročí Prvej československej republiky. Oba celky sa autor rozhodol zaradiť do jedného dielu, aby zdôraznil kontinuitu vývoja a sformovania myšlienky štátnosti, ktorá pod tlakom okolností roku 1938 zasa začína nadobúdať inú podobu. Na piatom zväzku, zahŕňajúcom obdobie slovenskej histórie v čase 1938-1993, Róbert Letz intenzívne pracuje, objaviť by sa mala v decembri 2011.