Riaditeľ Vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág (na fotografii Petra Procházku) predstavil na Jarnom knihobraní v  bratislavskom klube spisovateľov 17.  apríla najnovšiu knižnú produkciu. Martinčania priviezli pestrú skladbu titulov, o  väčšine z  nich podrobnejšie porozprávali sami autori. Knihu Jána Čomaja Drotárska odysea, o ktorej prinášame recenziu na 21. strane, uviedol Andrej Ferko príhovorom a ukážkou „drotárskeho otčenáša“, poskladaním drôteného hlavolamu. Na dôvažok svojej kritickej pripomienky, že pre nedostatok financií sa do knihy nedostalo 120  starostlivo vybraných obrázkov, čo publikácii ubralo na kráse, dal kolovať v  publiku erb Veľkého Rovného, ktorý z drôtu vyplietol jeho otec Vladimír. Táto spomienka na veľkého šíriteľa drotárskeho remesla a umenia spolu s knihou Jána Čomaja prispejú k  tomu, aby sa na túto tvorbu nezabudlo. Aj to je cieľom výstavy keď sa drotár narodil, ktorú otvorili v Kysuckom múzeu v Čadci 25. apríla, na vernisáži prezentovali aj knihu Jána Čomaja. Publicista Ľuboš Jurík porozprával, že podnetom na napísanie fiktívneho knižného rozhovoru Smrť ministra. Noc pred popravou Vladimíra Clementisa boli ťaživé spomienky z detstva. O inšpiráciách na písanie svojich kníh porozprávali prozaik a publicista Roman Kaliský-Hronský (Neberte Sizyfovi kameň) a publicista a  vydavateľ Roman Michelko (Medzivojnové európske diktatúry). Až na tejto prezentácii vystúpila z anonymity pseudonymu Anna Robertová-Michalová autorka knihy pre deti Marianka Anna Vašková. O  najnovšom vydaní knihy Cesty na popravisko Tomáša Winklera porozprával I. Sokolík.