Odborné poroty zostavené organizátormi súťaže – Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA a Slovenskou sekciou IBBY ukončili hodnotenie kolekcie kníh za jeseň 2012.

 

Výtvarná porota vybrala ako najkrajšie detské knihy jesene:
  J. Gaarder: Vianočné mystérium – ilustrácie Vladimír Král (Artforum),
  P. Dobšinský: Slovenské rozprávky – ilustrácie Dušan Kállay (Ikar),
  J. Kuniak: O stratenej rukavičke – ilustrovala Jana Kiselová-Siteková (Skalná ruža)
  J. Lenhart: Černe zlato – ilustroval Rudolf Cigánik (TRIO Publishing).

 

Literárna porota vybrala ako najlepšie detské knihy jesene:
  Sara Nui: Mestečko Fajnorovo (Perfekt),
  Jozef Lenhart: Čierne zlato (TRIO Publishing) a 
  Dobroslava Luknárová – Zuzana Kuglerová: Vinohradnícke povesti (Vyd. Matice slovenskej).