Pre frekventantov jazykového kurzu Studia academia slovaca (SAS) pripravilo Literárne informačné centrum 13.augusta tohto roku predajnú výstavku kníh zo svojej produkcie. Toto podujatie malo veľký ohlas medzi účastníkmi a preto sa zopakovalo o týždeň. Literárne informačné centrum okrem iných významných činností zabezpečuje aj vydávanie vybraných odborných titulov, ktorých šírenie podporuje aj relatívne nízkymi cenami. Študenti prejavili najväčší záujem o dva zväzky Šmatlákových Dejín slovenskej literatúry, Paulínyho Krátku gramatiku slovenskú, ale aj o Dokumenty slovenskej štátnosti a identity, Rúfusove Rozhovory so sebou a tebou, Števčekove Literárno-historické etudy, Válkove Inšpirácie a Hajkovu monografiu o básnikovi Jánovi Stachovi.

(as)