Knižné hody v Seredi

Celoslovenský projekt Občianskeho združenia Fanfáry Knižné hody na podporu alternatívnej a intelektuálnej scény v regiónoch našiel odozvu aj v Seredi. Tretí ročník Seredských knižných hodov (pod záštitou primátora Mgr. V. Vranoviča) sa niesol v znamení hesla Kniha je mostom ku vzťahom. Celé mesto 24. júna napriek dažďu žilo knihou, slovom, literárnymi súťažami, burzou kníh, prednáškami, stretnutiami, ktoré doplnil spev, tanec, divadelné a športové vystúpenia. Vybrať si mohol skutočne každý – od škôlkarov až po dôchodcov. Medzi deťmi dominovali jednoznačne rozprávky. V materských, základných školách, špeciálnej základnej škole i v centre voľného času pripravili napr. Deň s rozprávkami, Z rozprávky do rozprávky, Poďte s nami do rozprávky, Moja obľúbená knižka, výstavky kníh, či kresieb na tému Moja najmilšia rozprávka alebo Čítanie pod perinou. Tí starší, z HEVI klubu Obchodnej akadémie v Seredi, zorganizovali v Dome kultúry Literárnu hádankársku dielňu, v ktorej si odvážlivci mohli overiť svoje znalosti z literatúry a Tvorivé písanie, v ktorom si súťažiaci mohli vybrať z 20 návrhov jeden frazeologizmus a vtipne, netradične ho dotvoriť (napr. Chodiť okolo niečoho, ako mačka, Držať niekoho, ako ..., Trasie sa za grošom, ako...).  

Mestská knižnica v Seredi má pre svojich 2000 čitateľov (z toho vyše 800 detí) k dispozícii 50 tisíc knižničných jednotiek a 25 titulov periodík (6 počítačov s pripojením na internet zabezpečuje miestny súkromník) a organizuje rozličné besedy, literárne pásma, či Noc s Andersenom. Riaditeľka Yveta Kayserová uviedla, že knižnica privítala myšlienku spoločných podujatí venovaných knihe. Tento rok pripravila dopoludnie pre predškolákov, už tradične burzu kníh pre zábudlivých čitateľov možnosť vrátiť knihy bez pokuty. Knižnica bola aj spoluorganizátorom literárneho večera o šintavskej rodáčke Márii Terézii Artnerovej (1772-1829 Záhreb), ktorý pripravilo Občianske združenie Galanta literárna v Mestskom múzeu – Fándlyho fare. Túto málo známu postavu literárnych dejín predstavila PhDr. Viera Glosíková, CSc., z Karlovej univerzity v Prahe. PhDr. Anna Jónásová informovala o  výskume v domácich i zahraničných archívoch, o vzťahoch a kontaktoch spisovateľky s rodinou grófa Zaya, vďaka ktorej nemusela živoriť. Slová odborníčok spestrili ukážky z autorkinej tvorby v interpretácii Ľudmily Horvátovej a výstavka dokumentov zo života M. T. Artnerovej, ako aj pôvodné vydania jej diela z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave a Ústrednej knižnice SAV. Literárny večer bol dôstojným holdom rodáčke, ktorej dielo sa vyplatí poznať.

Škoda, že počasie zmarilo viaceré podujatia, ako Knihy z poličky na lavičky (čítanie kníh na mestských lavičkách) a Poézia všedného dňa, v ktorom sa ukážky z tvorby mladých i starších mali tiež dostať medzi ľudí – na lavičky Možno nabudúce.

Lýdia Čelková