Knižné podujatia u východných susedov

 

Na medzinárodnom stretnutí priaznivcov fantastiky Eurocon v Kyjeve sa stretlo (13. až 16. apríla) 500 účastníkov z 22 krajín. Medzi autormi, ktorí vystúpili v pestrom programe, boli aj americký spisovateľ Harry Harrison a slovenským čitateľom dobre známy poľský autor Andrzej Sapkowski. Organizátormi Euroconu a hlavnými „domácimi hviezdami“ boli Marina a Sergej Ďjačenkovci, mimoriadne úspešná a autorsky plodná dvojica ukrajinských spisovateľov fantastiky. So známou speváčkou Ruslanou prezentovali v multimediálne ladenej šou svoju najnovšiu knižku Divá energia (Dika energia). Okrem početných diskusií a prezentácií kníh sa na Eurocone odovzdávali aj ocenenia. Cenu za sľubný debut roka získal Dušan Fabian, predstaviteľ slovenskej hororovej literatúry, publikujúci dosiaľ v zborníkoch Krutohlav  a na serveri Hlboký hrob.

Súbežne s Euroconom sa uskutočnil ôsmy medzinárodný festival Svet knižky, čo je vlastne ukrajinská obdoba Bibliotéky. Zo vzájomného porovnania vychádza Slovensko víťazne, čo však ešte neznamená nijakú výhru. Na Svete knižky, ale aj na pultoch kyjevských kníhkupectiev nájdete v ukrajinčine prevažne detskú a odbornú literatúru, minimum pôvodnej tvorby. Takmer deväťdesiat percent knižiek v kníhkupectvách je v ruskom jazyku, prevažná väčšina ukrajinských spisovateľov píše v ruštine, prípadne svoje texty do ruštiny prekladá. Mnohí profesionálni spisovatelia na Ukrajine sa orientujú na veľký ruský trh.

– mf –