S nostalgiou o humore sa hovorilo v bratislavskom klube spisovateľov 15. februára. Epigramy, aforizmy, sentencie a iné drobné útvary inteligentného humoru dnes živoria na okraji záujmu spoločnosti a ďaleko za prahom pozornosti komerčných, ba i väčšiny nekomerčných médií, ktoré uprednostňujú ich hrubozrnné náprotivky – rodinné krížovky, horoskopy, lacné žarty, klebety. Predsa však sa občas nájde priestor na duchaplný humor, ktorý vyžaduje aj pozorného, vnímavého a najmä vzdelaného a pripraveného čitateľa – ako vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, ktoré prezentovalo zbierku od slovenského humoristu Petra GREGORA Etudy alebo Malá prechádzka veľkým lunaparkom. Koktail briskného, trpkého i oslobodzujúceho humoru miešal sám autor.