Košická skupina básnikov v Poľsku

Rzeszowská pobočka Zväzu poľských literátov aj tento rok v júni (od 5. do 20.) pripravila 5. medzinárodné stretnutie Literatúra pohraničia Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Nechýbali zahraniční hostia z Litvy (Romuald Miečkovski), Nemecka (Jozef Pless, Kazimír Ivosse) a Vietnamu (Lam Quang My). Počas stretnutia s predstaviteľmi mesta Rzeszów sa uskutočnila prvá medzinárodná súťaž v poézii o Cenu primátora Tadeusza Ferenca. Účastníci v Gwožnici položili veniec na hrob významného poľského básnika Juliana Przyboša, v jeho múzeu žiaci miestnej základnej školy uviedli poetické pásmo z jeho tvorby.

Slovenskú literatúru reprezentovali košickí básnici Dalimír Stano, Richard Kitta a Radovan Brenkus. Slovenská a poľská strana pokračuje v doterajšej spolupráci. Slovenské vydavateľstvo Pectus pripravuje na vydanie román Poľská sibiriáda od Zbigniewa Domina a poľské vydavateľstvo RS Druk preklad knihy poviedok Návraty pekla od Radovana Brenkusa.

r