16. novembra vystúpila v bratislavskom Artfore spisovateľka, dramatička a  prekladateľka Radka Denemarková. Česká milovníčka čierneho humoru, absurdnosti a grotesky, ktorá o svojich knihách tvrdí, že nie sú dezertom po večeri, ale skôr kostičkou ležiacou v krku, čítala z najnovšieho románu Kobold, ktorého názvom uviedla do češtiny nový pojem: prototyp úspešného, vysoko inteligentného človeka, prudko stúpajúceho nahor, ale s absenciou sociálneho a emočného cítenia. „Je ich čoraz viac a naháňajú mi hrôzu“, priznala v  rozhovore s  moderátorom Viktorom Suchým. Silnou zbraňou jej textov je hudobnosť a inovatívny prístup k jazyku. Spisovateľka v rámci podujatí Stredoeurópskeho fóra vystúpila aj 18. novembra v divadle Astorka v diskusii o  strachu. Hosťami tohtoročného medzinárodného diskusného fóra na tému Pravda a  láska boli aj Andrzej Stasiuk z Poľska, David Auerbach z USA, Drago Jančar zo Slovinska či Pascal Bruckner z Francúzska.