Kritická ročenka 2019 v Rádiu Devín

Zostavovatelia súboru kritík Kritická ročenka 2019 Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay prezentovali jeden z najnovších vydavateľských počinov Literárneho informačného centra aj v Rádiu Devín. Redaktor Rastislav Šimášek sa s nimi rozprával o tom, prečo koncepr Kritickej ročenky vôbec vznikol. Barborík vysvetľuje, ako si zostavovatelia vymedzili pojem "kritika" a na základe tohto vymedzenia pristupovali k výberom textov v zbierke. Nádasky hovorí aj o trendoch a zmenách v literárnej kritike, hoci priznáva, že za dva roky je ťažko takto celú produkciu hodnotiť. 

Celý rozhovor si môžete vypočuť na webe Rádia Devín. Titul Kritická ročenka 2019 si môžete objednať priamo na našom webe