Pri niektorých otázkach možno ani nie sú najdôležitejšie odpovede, ale už to, že ich kladieme. Pretože otázky vznikajú iba tam, kde niečo je. A ak hľadáme dobrú slovenskú prózu a pýtame sa kto?, potom si môžeme byť istí, že už tá otázka predpokladá nejaké zázemie, literatúru a spisovateľov / spisovateľky. Myslím, že tento fakt stojí za povšimnutie, pretože, a nečudujme sa, mnohí si našu zemepisnoekonomickú malosť jednostaj vykladajú synonymicky v súhre so všetkými malosťami, aké len človeku napadnú. Nie je to tak, máme svoje triixel: porota ceny Anasoft litera vybrala z existujúceho zázemia desať finalistov (www.anasoftlitera.sk) a zhodou náhod práve s dátumom vydania tejto Knižnej revue bude v Design factory v Bratislave slávnostne vyhlásený aj víťaz. Momentálne ešte meno šiesteho laureáta v poradí udeľovania cien nepoznáme, dôležité je však aj povedomie toho, že nielen on/ona robí literatúru a nielen finálová desiatka, ktorej zostava nesie rukopis poroty. Aj pre tieto prirodzené relativity vnímam celý jesenný beletristický sviatok Anasoft litera ako pars pro toto, ako priezor, ktorým vidím aj ostatné diela, ktoré vybraté neboli, aj ostatných tvorcov a tvorkyne, ktorým vyšli knižky s vročením 2010 a sú čítavé a kvalitné, originálne a výpovedne silné. Sú to takisto diela dlhého doletu, teda také, ktoré odfiltruje literárna kritika a budú takisto lokalizované v tom najvyššom poschodí literárnej reflexie, v dejinách. A práve v tejto celostnosti vidím prestíž ceny Anasoft litera, jej jedinečnosť a motivačnú funkčnosť pre literárny život u nás. Takže: nemám síce pointu tohto úvodníka, ale mám príbeh; neviem síce kto?, ale už to, že daná otázka dáva priestor na úvahy, je fajn správa pre nás, čitateľov. Ak vám to nestačí, skúsim to zavŕšiť postmoderne a odpoveď na otázku kto? si dopíšte sem .........................