Kto nič nerobí, nič nepokazí

Vkusný knižný objekt Maľba SK z produkcie renomovaného vydavateľstva Slovart a bratislavskej galérie White & Weiss prichádza s ambicióznym zámerom: „Priblížiť významové kontexty súčasnej slovenskej maľby a predstaviť jej vývoj po roku 2000.“

 

Kniha, ktorú sa oplatí vlastniť

Kniha Maľba SK je objemná, pekná, reprezentatívna a oplatí sa ju vlastniť. Na vhodne zvolenom papieri robia reprodukcie umelcom dobrú službu.

Ak ste sa už súčasnému vizuálnemu umeniu venovali v roku 2014, môžete si ju postaviť hneď vedľa publikácie Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku (Slovart, Art Academy). Komparatívne analýzy majú svoje limity, ale v tomto prípade je analógia podľa mojej mienky na mieste. Maľbu SK treba vidieť v širšom kontexte, než do akého sa snaží napasovať.

Maľba SK predstavuje 42 slovenských maliarov a maliarok, ktorých profily s 280 ukážkami z ich tvorby spracoval autorský kolektív 15 teoretičiek a teoretikov umenia. Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku v roku 2014 popísalo 5 kurátoriek a kurátorov. Juraj Čarný, Barbora Geržová, Richard Gregor, Diana Majdáková ani Katarína Müllerová si v novej knihe o maľbe z roku 2022 „neškrtli“, prienik umelcov zastúpených v oboch projektoch je presne 14.

Päťdesiat umelcov, teda skôr päť teoretikov, rozpútalo vtedy, v roku 2014, v kultúrnej obci vášne o legitimite takýchto výberov. (– „A prečo nie ja?” – „Veď hej…” –) Po „poučení z krízového vývoja“ bude azda odborná obec v prijatí tohoto nového diela milosrdnejšia a celá reflexia sa neskončí pri dohadovaní sa, kto by to napísal lepšie.

 

Sľúbené veci, ktoré sa nestanú...

Na našej skromnej umeleckej scéne sa potrebujeme radovať z každého knižného počinu, ktorý zhodnocuje umelecké diela na trhu (aj keď podľa neprajníkov ozajstný trh s umením vraj na Slovensku neexistuje). Kým Päťdesiat súčasných umelcov sa netají tým, že prichádza so svojím čriepkom do histórie, ktorá je inak oveľa širšia a komplexnejšia, Maľba SK sa pokúša o univerzalizovanie a hľadanie veľkého spájajúceho naratívu.

Zora Rusinová (editorka publikácie Maľba SK) sa biele miesta snaží všemožne vysvetliť, onen spomenutý kompromis medzi vydavateľom, autorom idey a editorkou však nemožno zachrániť ani tými najlepšími úvahami o stave súčasnej maľby.

Úvod nasľubuje veľké veci, ktoré sa nestanú. Netušíme ani to, o koho „kamošov“ v tomto výbere presne ide. Sú to umelci zastúpení White & Weiss Gallery? Nie celkom. Sú mladí? Starí?

Texty sú kvalitatívne aj žánrovo kolísavé, nesmierne heterogénne a ťažko hneď „na prvú“ označiť tvorbu takého Rudolfa Sikoru, Monogramistu T.D, Matúša Lányiho, Vlasty Žákovej či Demjanoviča a Mitríkovej práve ako maľbu. Áno, ide o slovíčka, ale práve slovíčkami je kunsthistória živá. Pomenovanie „vizuálny umelec“ je predsa len presnejšie, aktuálnejšie a inkluzívnejšie.

 

Pozitívna emócia

Uvidíme, čo v takomto prípade ukáže čas. Vydavateľský počin „kamarátov Juraja Čarného“  Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku ostáva aj po niekoľkých rokoch zaujímavý, výber netrafil vedľa a dodnes „kniha nerozpráva príbeh o súčasnom slovenskom umení. Nepodáva absolútny ani definitívne uzavretý pohľad na celú umeleckú scénu. Nespracováva materiál aktuálnej umeleckej produkcie v zmysle teórie umenia ako vedeckej disciplíny. Publikácia je pohľadovým rezom súčasnou scénou cez predstavenie jej kľúčových osobností.“ Navyše je zároveň v angličtine, takže poslúži aj ako vhodný darček do zahraničia a azda aj ako nástroj kultúrnej diplomacie.

Aj Maľbe SK by preklad celkom pristal. Nuž ale, kto nič nerobí, nič nepokazí. Nikto nie je dokonalý… Musí byť veľká radosť, keď sa nápady početného tímu konečne zhmotnia a hlavne, že sa stále môžu vydávať pekné knihy. Takúto emóciu želám všetkým čitateľom, čitateľkám a objavovateľom slovenskej maľby, v širšom ponímaní vizuálneho umenia, ktoré je nepochybne aj krásne, pútavé, odvážne, inteligentné a inšpirujúce. Celkový dojem slovami mémov: „not great, not terrible“.

 

Zuzana Duchová (1980)

Kurátorka a publicistka. Študovala vedu o výtvarnom umení na FiF UK v Bratislave a Universität Wien. Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantmi. Kurátorka a hýbateľka projektu salonik.sk.

 

 

Adam Szentpétery: Deformácia IV, 2008