Vo Francúzskom inštitúte predstavil 30. marca svoj úspešný román HHhH (Himmlerov mozog sa volá Heydrich) francúzsky autor Laurent BINET (nar. 1972). Autora uviedla a večerom sprevádzala prekladateľka Katarína BEDNÁROVÁ. Za román o atentáte na Heydricha (vyšiel roku 2009 vo vydavateľstve Grasset) získal vlani prestížnu Goncourtovu cenu za debut, v slovenskom preklade Márie Ferenčuhovej vyšiel vo vydavateľstve Albert Marenčin PT. Autora zaujal príbeh parašutistov – Slováka Jozefa Gabčíka a Čecha Jana Kubiša. V protiklade s ich heroickým činom odhaľuje zločinné narastanie moci, ktorá vyústi do myšlienky „konečného riešenia židovskej otázky“. Autor dobre pozná slovenské a české reálie, keďže od roku 1996 vyučoval na vojenskej akadémii v Košiciach francúzštinu, neskôr žil v Prahe, obdivuje českú literatúru, do francúzštiny preložil Nezvalovu Prahu s prsty deště, v súčasnosti žije v Paríži a vyučuje francúzsku literatúru na univerzite.