Lekcia z dejín

Kniha Adama Hochschilda je napísaná ako román, ktorý sa výborne číta. 

Skôr ako som sa pustil do knihy Duch kráľa Leopolda, najväčšmi som sa obával toho, že je akousi zbierkou nespočetných príbehov o všetkých možných zverstvách, ktoré napáchal režim belgického kráľa Leopolda II. v Kongu a podarilo sa ich zdokumentovať. Obával som sa, že budem čítať jeden desivý príbeh za druhým, budem stále naštvaný a znechutený a po istom čase si začnem hovoriť: dobre... a teraz, čo s tým? Ale hoci v knihe nájdete sumár hrôzovlády Leopolda II. v Kongu, v skutočnosti ponúka omnoho viac.

Kniha Adama Hochschilda je napísaná ako román, ktorý sa výborne číta. Čitateľa postupne zoznamuje s rôznymi postavami, ktoré ovplyvnili dejiny ťažko skúšanej krajiny uprostred afrického kontinentu. Možno neprekvapí, že jedným z tých, kto inšpiroval kráľa Leopolda II. k podrobeniu si Konga, bol cestovateľ Henry Morton Stanley, známy svojou brutalitou, ktorý sa ako jeden z prvých Európanov prekliesnil z východu Afriky cez pralesy Konga na západ kontinentu. Leopold II. si dával zaslať každú zmienku o jeho cestách a Henry Morton Stanely sa neskôr viackrát vrátil do Konga už v jeho službách.

Okrem mnohých negatívnych postáv zodpovedných za masové vyvražďovanie, zotročovanie a brutálne zaobchádzanie s miestnymi obyvateľmi a okrem výstredností kráľa Leopolda II. však kniha predstavuje aj podstatne dôležitejších hrdinov. Asi najpozoruhodnejší bol zamestnanec britskej prepravnej spoločnosti Edmund Morel, ktorý si ako úradník všimol, že kým z Konga prichádza na lodiach množstvo exotického, luxusného a drahého tovaru (napríklad slonovina), naspäť odchádzajú iba zbrane. To sa rozhodne nezhodovalo s humanistickým naratívom Leopoldovej propagandy, podľa ktorej kráľ prinášal do Konga civilizáciu a kultúru. Morel sa rozhodol nemlčať a napriek snahám, ktoré ho chceli zastaviť, sa pustil do dlhého a náročného boja proti krvavému a vražednému režimu, ktorý pľundroval Kongo. Založil ľudsko-právnu organizáciu, vydával noviny a prispieval do svetových médií. Prednášal, cestoval a získaval spojencov v snahe vytvoriť tlak na britskú a ďalšie vlády, aby konali. Zaujímavé sú taktické a diplomatické ťahy kráľa Leopolda II., ktorému Morel svojou neústupčivosťou a neuveriteľnou vytrvalosťou poriadne strpčoval život. Viac prezrádzať nebudem. Morelova iniciatíva sa však stala jedným z prvých ľudsko-právnych hnutí na svete, ktorým sa dá dodnes inšpirovať. Poukazuje totiž najmä na to, aké dôležité je postaviť sa evidentnému zlu, neobmedzenej moci a peniazom.

Najväčšou a priznanou slabinou knihy je nemožnosť prerozprávať tento príbeh z hľadiska utláčaných. Existuje pramálo zachovalých dokumentov, ktoré by zachytávali hrôzy koloniálnej mocnosti z pohľadu miestnych ľudí. Autor si je však tohto nedostatku vedomý a do textu zahrnul tých zopár výpovedí obyvateľov Konga, ktoré sa mu podarilo zozbierať. Väčšina opísaných udalostí pochádza z listov a pamätí belochov, misionárov, vojakov či úradníkov, ktorí v Kongu pôsobili, na vlastné oči videli, čo sa tam deje, a rozhodli sa hovoriť. Najčastejšie tajne, ako anonymné zdroje. Mnohí písali listy Morelovi. Posielali ich buď poštou iných štátov, ktoré mali povolené v Kongu obchodovať (napríklad cez švédske lode), alebo až po návrate domov. Kongo totiž poštu prísne cenzurovalo. Ale existujú aj dobové fotografie, ktoré tieto písomné výpovede ilustrujú a potvrdzujú.

V knihe sa dozvedáme veľa aj o pôsobení kráľa Leopolda II. v Európe, o míňaní peňazí zarobených v konžskej kolónii, o jeho politickom pôsobení aj jeho súkromnom živote. Stretávame tu ďalšie postavy a postavičky, mnohé z nich trpko-smiešne.

Hochschildov Duch kráľa Leopolda je knihou plnou nečakaných hrdinov a ich príbehov. Dôležitý príbeh dobra a zla, ktorý sa číta ako napínavý román, je rozhodne jednou z najzaujímavejších a najdôležitejších kníh v žánri literatúra faktu a výbornou lekciou z dejín. A to ubehlo už takmer štvrťstoročie od jej napísania.

 

Lukáš Zorád (1983)

Vyštudoval učiteľstvo ekológie a geografie, je autorom viacerých metodických príručiek. Pracoval ako projektový manažér o. z. Človek v ohrození v Keni, Južnom Sudáne a Tanzánii. Od roku 2016 pracuje v PDCS, venuje sa predovšetkým projektom zameraným na depolarizáciu a prevenciu radikalizácie.

 

Adam Hochschild: Duch kráľa Leopolda

Preklad: Martin Sliz

Bratislava: N Press, 2022