alebo Literárne leto mladých chce inšpirovať všetkých nádejných spisovateľov, aby svoju tvorbu poslali do literárnych súťaží. Národné osvetové centrum preto v  spolupráci s  RTVS – Rádio Devín pripravilo 31.  mája 2012  o  13.00  v  Komornom štúdiu RTVS pre všetkých milovníkov literatúry historicky prvú verejnú nahrávku letnenie alebo literárne leto mladých. Projekt ponúkol múdre slovo skú sených prozaikov a básnikov a autorské čítanie výhercov najvýznamnejších literárnych súťaží. Podujatia sa zúčastnili spisovatelia a  šéfredaktori Daniel Hevier, Bystrík Šikula, Boris Brendza a  mladí autori Mirka Ábelová, Matúš Nižňanský a Marek Mittaš. Ako hudobný hosť zahral a  zaspieval líder kultovej piešťanskej skupiny Slniečko Peter „Punto“ Remiš.