Albert Marenčin a svet (literatúry, filmu, výtvarného umenia)

Prvý ucelený blok rozhovorov podcastu LIC_Oral history patril Albertovi Marenčinovi st. Daniel Hevier sa s naším významným prozaikom, básnikom, scenáristom, kolážistom, surrealistom rozprával v piatich častiach o istotách v podobe rodičovskej lásky, o otcovstve, vôni patafyziky, písaní, umeleckých preferenciách i o exkluzívnych stretnutiach. Ako napríklad s Alainom Robbe-Grilletom.

 

A.M.: Bola to náhoda, čo mi prihrala Robbe-Grilleta, autora aj režiséra v jednej osobe, v pravý čas na pravom mieste. Ako väčšina kultúrnych návštev chodili zahraniční spisovatelia a umelci do Prahy. Z Prahy ich potom pražskí súdruhovia poslali do Bratislavy. A ako mi potom jeden z tých Pražákov povedal: „Však oni to robia zámerne, aby mali slobodný víkend, tak oni odlifrujú cudzinca do Bratislavy s tým, že tam majú dobré víno, a majú kačacinu, že to nie je také druhoradé, naopak, že tam je ozajstná pohostinnosť.“ Takto „odlifrovali“ do Bratislavy Robbe-Grilleta aj s jeho filmom Nesmrteľná. Dosť na tom, prišiel Robbe-Grillet a mne ako francúzštinárovi to zavesili na krk, že: prosím ťa, postaraj sa oňho, aby sa tu nenudil, aby sa tu cítil príjemne, lebo budeš musieť celú sobotu a nedeľu sa mu venovať. No, to sa aj stalo, a to bolo práve vtedy, keď búrali podhradie, keď ešte nebol nový most (most SNP, pozn. red.), samozrejme, ale vidrica už bola zbúraná... Čo už mi iné ostávalo, ako sa s ním poprechádzať po meste, porozprávať kadečo.

Hovorí: „To je krásne. To zbúranisko, to je dekorácia, to je hotové pre film!“

Hovorím mu ja: „No, však natočte tam dačo.“

„A čože, vy máte nejakú kinematografiu?“ opýtal sa Robbe-Grillet.

„Samozrejme, však my vyrábame, my sme tri skupiny, a z toho ja som vedúci jednej skupiny, ktorá napríklad tento rok a minulý rok vyrobila desať filmov.“

„A vy by ste vážne mohli?“

„Samozrejme, vážne,“ hovorím.

„A čo tak cenzúra a tieto veci?“

„Absolútne máte slobodnú ruku, robte si slobodne všetko s výnimkou dvoch vecí, že nebudete útočiť na socializmus a že pokiaľ môžete, aby ste dali čo najviac tvorivých slovenských pracovníkov; hercov, hudbu, niečo také.“

„No, musím to napísať svojmu producentovi, a budem to brať do úvahy.“

Hneď poslal producentovi list a vari o  týždeň, rýchlo prišla odpoveď, že áno, sme ochotní, a Robbe-Grillet sám vám pošle námet, ktorý by robil.