Obálka - Slovenské dejiny IV

V spolupráci s kníhkupectvom Panta Rhei Literárne informačné centrum predstavilo 12. apríla 2011 nový knižný titul slovenského historika Róberta Letza Slovenské dejiny IV. (1914 – 1938). Ide o druhý zväzok plánovanej pentalógie slovenských dejín od príchodu Slovanov po vznik Slovenskej republiky, so špecifickým dôrazom na dejiny kultúry v jej najširšom ponímaní. Knihy sú určené širokej verejnosti, predstavujú však aj syntézu doterajších poznatkov, a preto sa stávajú základnou učebnicou o slovenských dejinách pre poslucháčov histórie vysokých škôl.

Na predstavovaní knihy sa zúčastnili prof. Róbert Letz , prof. Matúš Kučera (autor prvého zväzku) a Dr. Valerián Bystrický (lektor štvrtého zväzku). Moderoval Dado Nagy. Záujem o podujatie bol veľmi veľký, hľadisko okrem študentov a čitateľov naplnili významné osobnosti kultúrneho, literárneho a politického života. V bohatej diskusii sa nastolili otázky o zmysle slovenských dejín. Ako pripomenul prof. Kučera, duša národa je ukrytá v kultúre – nie v politických proklamáciách. V nej je obsiahnutý zápas nielen o slobodu a demokraciu, ale aj o kresťanskú humanitu. Sú to základné piliere akcelerácie slovenských záujmov, v nich je naše napredovanie, naša účasť, náš zmysel.

Dana Podracká

 
 

Prof. Róbert Letz
Prof. Róbert Letz

 

Pódium
Zľava: V. Bystrický, M. Kučera,
R. Letz, D. Nagy 

  Publikum